Beschikbare skip links


Leefomgeving

Kikker

Leefomgeving is een zeer breed begrip. Het omvat zowel milieu – als ruimtelijke aspecten. De kwaliteit van onze leefomgeving staat echter onder enorme druk! Open ruimte wordt schaars en kwetsbaar, waterlopen en gronden raken vervuild, we krijgen te kampen met overstromingen, ... Het provinciebestuur wil werk maken van een structurele verbetering van de leefomgeving, zodat iedereen kan genieten van onze provincie in al haar facetten.

Leefomgeving in evenwicht

De provincie streeft naar een evenwicht tussen woongebieden, natuurgebieden, landbouwzones en bedrijventerreinen. In dit proces werkt de provincie niet alleen mee aan plannen, ze speelt ook een uitvoerende rol en adviseert over ruimtelijke ordening. Ten slotte willen we toch allemaal een mooiere, groenere en gezondere leefomgeving!

Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen

De leefomgeving waar je dagelijks veel tijd doorbrengt, is natuurlijk je eigen woning. Iedereen wil een aangename en betaalbare woning. Maar het is niet altijd eenvoudig om je weg te vinden in alle informatie die je wordt aangereikt. Zie jij door het bos de bomen nog? Het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, ook gekend als Kamp C, kan je vast helpen.


Kalender

Ecofeest

27 april 2014
Op zondag 27 april kan je op het Ecofeest allerlei activiteiten over milieubewust wonen en bouwen gratis bijwonen. Zo ben je in één dag helemaal mee!

Openbaar onderzoek provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Overstromingsgebied Molse Nete te Mol en Balen

10 maart 2014 - 9 mei 2014
De provincie Antwerpen organiseert een openbaar onderzoek voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Overstromingsgebied Molse Nete te Mol en Balen.