Skip to main content

Infosessie subsidieoproep 'Kwaliteitsvol wonen 2024'

tot

De wooncrisis treft vooral mensen in een kwetsbare situatie aan de onderkant van de woonmarkt. Jongeren, jongvolwassenen, instellingverlaters en jonge éénoudergezinnen vormen een zeer kwetsbare groep op de woningmarkt die heel moeilijk aan een woning geraakt en voor wie de dak- en thuisloosheid steeds op de loer ligt. Volgens een recente telling van de KU Leuven zijn in Vlaanderen 19.479 personen thuisloos, waarvan 5.946 kinderen (30,5%). Een geschikte en betaalbare woning vinden is voor deze doelgroep een bijna onmogelijke opgave geworden.

Met een nieuwe projectoproep wil de provincie Antwerpen lokale besturen, woonactoren en organisaties die actief met wonen bezig zijn stimuleren om mee te werken aan bijkomende kleinschalige woonvormen voor deze precaire groep van jongeren, jongvolwassenen, instellingverlaters en jonge éénoudergezinnen.

Kom naar de infosessie en laat je inspireren 

Op donderdag 18 april 2024 vindt een infosessie plaats in het provinciehuis in Antwerpen. Dr. Evelien Demaerschalk van LUCAS, KU Leuven zal de recente trends in de telling van dak- en thuislozen in Vlaanderen bespreken, met focus op thuisloze jongvolwassenen en jonge gezinnen met kinderen. Daarnaast krijg je een toelichting over het provinciaal woonbeleid en hoe deze projectoproep daarbinnen past. Je leert meer over de indieningsvoorwaarden en we inspireren je met drie succesvolle voorbeelden. 

 

14 uur

Welkom

Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Wonen provincie Antwerpen

 
14.10 uur

Jonge dak- en thuislozen in Vlaanderen

dr. Evelien Demaerschalk, LUCAS, KU Leuven

 
14.40 uur

Het provinciaal woonbeleid

Filip Lagiewka, diensthoofd Wonen Provincie Antwerpen

 
14.50 uur

De projectoproep en indieningsprocedure

Joris Bossaerts, beleidsmedewerker Wonen Provincie Antwerpen

 
15 uur

Inspiratie

Huis Modus door Este Beschut Wonen

Huizen Kanape! door Kaizen Jeugddorp

Wonen met Kansen door Saamo Stad Antwerpen

 
15.45 uur Vragenronde, met aansluitend netwerkmoment  

Praktisch

Wanneer? Donderdag 18 april, van 14 - 16 uur

Waar? Provinciehuis Antwerpen

Inschrijven? Gratis, maar verplicht via deze link.

Dienst Wonen
Telefoon
03 240 56 58