Skip to main content

(Her)bekijk het webinar over Kerkplus

tot

Op 10 september kon je een webinar volgen over Kerkplus. Dankzij de opname kan je het ook (her)bekijken via de link hieronder.

Eén gebouw, zoveel mogelijkheden. Hoe creëer je meerwaarde voor je kerkgebouw? Welke nieuwe of bijkomende invulling versterkt het lokaal sociaal weefsel? Wat geef je (meer) ruimte? Inwoners, lokale besturen, kerkbesturen en experts tasten in een begeleid traject de mogelijkheden af. Met aandacht voor het bredere geheel van het ontwerpen, bouwen, financieren en exploiteren. De provincie ondersteunt via trajectbegeleiding, kennisdeling en subsidies

(Her) bekijk het webinar over Kerkplus.

Gert Van Daele
Functie
Adviseur herbestemming kerken