Skip to main content

Ontdek de Europese fondsen

Er zijn verschillende Europese subsidiefondsen, met elk een eigen inhoudelijke focus. Via deze programma’s wil Europa in de periode 2021-2027 volgende doelstellingen realiseren:

  • Een slimmer Europa door middel van innovatie, digitalisering, economische transformatie en ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen;
  • Een groener, koolstofvrij Europa, dat de Overeenkomst van Parijs uitvoert en dat investeert in energietransitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen klimaatverandering;
  • Een beter verbonden Europa, met strategische transport- en digitale netwerken;
  • Een socialer Europa met kwalitatief hoogstaand werk, onderwijs, vaardigheden, sociale inclusie en gelijke toegang tot gezondheidszorg; 
  • Een Europa dat dichter bij de burger staat door ondersteuning van lokaal geleide ontwikkelingsstrategieën en duurzame ontwikkeling in de gehele EU.

Welke Europese fondsen zijn er? 

Alle Europese fondsen moeten bijdragen aan een slimmer, groener en inclusiever Europa. Ze moeten antwoorden bieden op de uitdagingen van een digitale en circulaire economie, de toenemende wereldwijde concurrentie, de klimaatverandering, de CO₂-uitstoot, sociale inclusie en tewerkstelling. Het budget voor deze fondsen ligt vast voor periodes van zes jaar. De huidige programmaperiode loopt van 2021 tot 2027.

Structuurfondsen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Vlaanderen en de Interreg-programma`s vallen onder de noemer structuurfondsen. Elk structuurfonds moet projecten realiseren die Europa ‘slimmer’, ‘groener’ en meer ‘inclusief’ maken. Vooral de 2 eerste thema’s komen in de fondsen sterk aan bod, dit ook ter ondersteuning en realisatie van de Europese Green Deal.

Thematische fondsen

Daarnaast zijn er ook thematische fondsen. De thema’s variëren van onderzoek en innovatie tot onderwijs, sport en cultuur. Ook op de doelstellingen van deze fondsen drukt de Europese Green Deal zijn stempel. Hier zie je dus ook de 3 thema’s van een slimmer, groener en inclusiever Europa terugkeren. 

Ontdek de verschillende programma’s: