Skip to main content

Woonscans per gemeente

De provincie Antwerpen ontwikkelde voor elk van de 69 lokale besturen een woonscan. Deze biedt een diepgaande analyse van het wonen en de woonomgeving in een gemeente. Met deze cijfers in handen kunnen lokale besturen gefundeerde beslissingen nemen die hun lokaal woonbeleid voor de komende legislatuur zullen bepalen.