Skip to main content

Landschapsdokters

15 lokale besturen onderhouden hun groendomeinen met de 'landschapsdokters', arbeidersploegen uit de sociale economie. De provincie ondersteunt al meer dan 10 jaar deze 'landschapsdokters' om samenwerking met de sociale economie te stimuleren.

Als individuele gemeente is het niet altijd evident om beheer en onderhoud van landgoederen en parkdomeinen op een systematische wijze aan te pakken. Het is heel arbeidsintensief en vraagt de nodige kennis. Als provincie werkten we daarom, samen met vzw Kempens Landschap, het project 'landschapsdokters' uit dat dit beheer uit handen neemt. Natuurwerk vzw doet de operationele uitvoering met arbeidskrachten uit kwetsbare doelgroepen.

Ontdek de Landschapsdokters in deze korte video!

Waarom we dit doen?

De resultaten zijn voor de hand liggend op vlak van natuur- en landschapsbeheer, behoud van cultuurhistorische waarden en erfgoed, en op vlak van toeristisch-recreatieve ontsluiting van de verschillende domeinen. Een derde belangrijke resultaat van het project is dat duurzame en zinvolle tewerkstelling wordt gecreëerd voor ondertussen 12,53 VTE medewerkers uit de zogenaamde kansengroepen. De meerderheid van hen hebben het statuut van Lokale diensteneconomie. Deze zijn allen tewerkgesteld bij vzw Natuurwerk. Met dit project geven we mensen met weinig kansen op de reguliere arbeidsmarkt een goede opleiding en werkervaring in groenbeheer. Zo kunnen ze later gemakkelijker doorstromen naar een andere job.

Start en budget?

Op 24 mei 2012 keurde de provincieraad het project 'Landschapsdokters' goed. 

De financiering van het project wordt gedragen door de verschillende lokale besturen, vzw Kempens Landschap en de provincie Antwerpen. De jaarlijkse bijdrage van de provincie Antwerpen bedraagt 227.000 euro.


Waar?

We geven een opsomming van de 15 lokale besturen en de domeinen waar de 'landschapsdokters' het groen verzorgen.

     

Subsidies

Wil je meer weten over subsidies inclusieve economie? Je kan andere voorbeelden en meer informatie terugvinden op deze pagina.

 

An Verboven
Functie
Adviseur Sociale Economie
Telefoon
03 240 58 38