Skip to main content

Landbouwkompas

Om de vicieuze cirkel van bijkomende bebouwing in het agrarisch gebied te doorbreken moeten we meer agrarische bedrijfslocaties voor landbouw herontwikkelen en greenfielding beperken zodat er geen nieuwe bebouwing meer opgetrokken wordt in de open ruimte. Dit doen we door locaties met een hoge landbouwwaarde te identificeren. Het landbouwkompas is hierin een handig hulpmiddel.

Wat is het?

Het door de provincie ontwikkelde landbouwkompas helpt lokale overheden een inschatting te maken van de landbouwwaarde van het patrimonium in hun gemeente. Tegelijkertijd brengt het voor geïnteresseerde landbouwers het potentieel van bestaande landbouwinfrastructuur in kaart. Het landbouwkompas evalueert aan de hand van 27 criteria in welke mate een bepaalde site al dan niet geschikt is voor een agrarische herontwikkeling.  

Voor wie is het?

Het landbouwkompas is een handige tool voor landbouwers die willen weten of vrijgekomen bedrijfsinfrastructuur geschikt is voor bepaalde toekomstige landbouwactiviteiten. Het helpt ook de gemeenten, die zo een werkinstrument in handen hebben ter bescherming van open ruimte en het inzetten op agrarische herontwikkeling

Hoe werkt het?

Per adres in het agrarisch gebied is een landbouwkompas beschikbaar, via het provinciale geoloket Landbouwkompas. Gemeentelijke medewerkers kunnen inloggen als ze erkend zijn als Landbouwkompas Raadpleger. Als landbouwkompas raadpleger kan je toegang krijgen tot het geoloket via Itsme of je identiteitskaart. Geïnteresseerde landbouwers kunnen een landbouwkompas opvragen via landbouw@provincieantwerpen.be of via hun gemeente. 

Wil je een Landbouwkompas Raadpleger worden?

Lees dan in onderstaande handleiding hoe je het gebruikersrecht kan aanvragen bij de lokale beheerder van jouw gemeente.

Gerelateerd aanbod