Skip to main content

Backstage bij team Regiowerking


Ben je actief als duurzaamheids- of milieuambtenaar? En vraag je je af hoe de provincie jou kan ondersteunen rond thema’s als natuur, klimaat, biodiversiteit en milieu? Maak kennis met Amber Pirée en Marije Jennes. Zij zijn de nieuwe gezichten van het team Regiowerking binnen dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid en jouw eerste aanspreekpunt. 

Marije Jennes en Amber Pirée

“Wij vormen de brug tussen de experten van de provincie en de milieu- en duurzaamheidsambtenaren van lokale besturen”, zo steekt Marije Jennes van wal. “Bij de start in 1997 richtte de regiowerking zich vooral op milieutechnische ondersteuning. Later verschoof de focus meer naar beleidsondersteuning en breidde de adviesverlening uit met de thema’s klimaat en energie, en daarna ook met duurzaamheid en natuur. Vroeger bestond het team uit vijf à zes collega’s, die elk instonden voor een specifieke regio. Vandaag zijn Amber en ik samen verantwoordelijk voor het contact met alle 69 lokale besturen.” 
 

"Door te leren van de ervaringen van andere lokale besturen krijgen milieu- en duurzaamheidsambtenaren sneller zicht op wat er wel en niet werkt in de praktijk.”

 

Netwerk van experten 

Waarvoor kan je bij de regiowerking aankloppen? Amber Pirée licht toe: “Lokale duurzaamheids- en milieuambtenaren kunnen bij ons terecht met al hun vragen rond milieu, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling. Als we zelf het antwoord niet kennen, dan schakelen we ons netwerk van experten in, zowel binnen als buiten de provincie. We weten precies bij wie we moeten aankloppen met welke vraag, en hebben een directe lijn met deskundigen binnen het departement en daarbuiten. We sturen ook regelmatig een rondvraag naar gemeenten om na te gaan hoe zij met een bepaalde problematiek omgaan. Dat is heel waardevol omdat lokale ambtenaren zo kunnen leren van de ervaringen van anderen en zicht krijgen op wat er wel en niet werkt in de praktijk.” 
 

Van grachtenbeheer tot energiedelen 

Marije en Amber brengen ook het aanbod van de provincie naar de gemeenten. Marije: “We gaan langs bij nieuwe milieu- en duurzaamheidsambtenaren om kennis te maken, te luisteren naar vragen en we geven duiding bij het ondersteuningsaanbod van het departement Leefmilieu. Daarnaast organiseren we regelmatig overlegmomenten en studiedagen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ze kennis en ervaringen uitwisselen en leren van elkaars projecten. We nodigen experten uit om te spreken over actuele thema’s en zorgen voor voldoende ruimte om de lokale besturen zelf aan het woord te laten. De topics zijn heel gevarieerd. Het laatste milieuoverleg ging bijvoorbeeld over grachtenbeheer en de impact van verlichting op biodiversiteit. Energiedelen en elektrische laadpalen stonden centraal in het laatste duurzaamheidsoverleg.”  
 

Inspiratie op de trappers 

Een jaarlijks hoogtepunt is de provinciale milieudag. “Dit jaar vond deze studiedag plaats op 11 juni, met biodiversiteit als thema. Ook hier is de insteek om gemeenten kennis, tools en handvaten te bieden om lokale uitdagingen tot een goed einde te brengen. In de voormiddag stond een boeiende mix van lezingen op de agenda. In de namiddag sprongen we met een 50-tal deelnemers de fiets op voor een tochtje door de gastgemeente, Herentals, langs lokale biodiversiteitsprojecten. Zo koppelden we het nuttige aan het aangename”, verzekert Amber
 

Nooit alleen 

Amber: “We horen geregeld dat kennis- en ervaringsuitwisseling heel waardevol is voor onze doelgroep. Vaak werken milieu- en duurzaamheidsambtenaren alleen en moeten zij zelf uitzoeken hoe ze zaken best aanpakken. Maar er komt zoveel op hen af, waar moet je beginnen? Dat kan best overweldigend zijn. Wij willen aantonen dat zij eigenlijk veel andere collega’s hebben: de milieu- en duurzaamheidsambtenaren bij andere lokale besturen. Door ervaringen van andere gemeenten te horen, hoeven ze niet het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen ze veel efficiënter werken.” 
 

Maandelijkse tips 

Het beleid rond milieu, duurzaamheid en natuur afstemmen op een wereld in volle verandering: dat is volgens Amber en Marije één van de grootste uitdagingen waar lokale besturen voor staan. “De effecten van de klimaatverandering voelen we allemaal. Normen verstrengen, de milieuwetgeving evolueert continu … Het bos door de bomen zien en al die veranderingen bijbenen, is allesbehalve eenvoudig”, legt Marije uit. “Wij volgen deze ontwikkelingen mee op en sturen maandelijks een nieuwsbrief uit waarin we de belangrijkste evoluties bundelen, zodat gemeenten steeds op de hoogte zijn.” 

 

Stekelig thema 

Amber en Marije spelen zelf ook kort op de bal. Neem nu de problematiek rond de Aziatische hoornaar: gemeenten moeten snel actie ondernemen, maar het wetenschappelijk onderzoek loopt nog volop. Dit zorgt voor onduidelijkheid over welke maatregelen mogelijk zijn. Amber: “In februari organiseerden we voor lokale besturen een informatiesessie over de aanpak van deze invasieve uitheemse soort, met sprekers van Vespa-Watch en de Limburgse Imkersbond. Intussen startte de provincie Antwerpen een proefproject met lokvallen en versturen we een nieuwsbrief met actuele informatie. Onze collega’s overleggen regelmatig met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en deden een bevraging bij lokale besturen om hun aanpak en behoeften te inventariseren. We blijven dit van zeer dichtbij opvolgen.” 

 

Op lange termijn 

Van welke andere uitdagingen lokale besturen wakker liggen? Amber: “De laatste tijd krijgen we veel vragen over de organisatie van afvalarme evenementen. Het is fijn om te merken dat gemeenten daar ook echt mee aan de slag gaan.” “CO2-adaptatie staat ook hoog op de gemeentelijke agenda”, vult Marije aan. “Vergroening en ontharding zijn thema’s die leven, maar participatie van bewoners bij klimaatacties blijkt vaak nog een grote uitdaging.” Een topic dat in veel gemeenten nog wat onder de radar blijft, is de everzwijnproblematiek. Marije: “In Limburg en de Kempen is er al wel aandacht voor, maar volgens de Vlaamse everzwijncoördinator moeten we overal preventief aan de slag om de everzwijnpopulatie in toom te houden.” 

Alvast niet in te tomen: het enthousiasme van Marije en Amber om jou van dienst te zijn.  

Blijf je graag op de hoogte van onze studiedagen en vormingen? 

Heb je een specifieke vraag? Contacteer ons op 03/240.52.54 of via regiowerking@provincieantwerpen.be