Skip to main content

Nieuwe lokale CO2-inventarissen gepubliceerd

De zomer, tijd van de nieuwe mosselen, maatjes en… CO2-inventarissen. Half augustus kwamen de CO2-inventarissen voor 2021 online. In juni verscheen ook al de nieuwe website lokaal energie-en klimaatbeleid als verzamelplaats van informatie voor lokale besturen. Je vindt de nieuwe data ook terug in de databank en klimaatrapporten van provincies.incijfers.be. Lees er hier alles over.   

Bij elke publicatie zijn er ook nieuwigheden. Voor inventarisjaar 2021

  • zijn de verbruiken en uitstoot van de gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting nu automatisch in de CO2-inventaris opgenomen. Dit zijn dezelfde verbruiksgegevens als voor het LEKP. Enkel wordt hier wel rekening gehouden met de CO2-uitstoot van elektriciteit
  • Een gemeente kan nu zelf een inschatting maken van voertuigkilometers per wegtype en voertuigtechnologie voor inventarisjaren 2017 en verder op basis van evolutie voertuigkilometers in heel Vlaanderen zodat er ook evoluties te trekken zijn voor de uitstoot van transport in periode 2016-2021.In afwachting van een nieuwe gegevensbron worden de lokale afgelegde voertuigkilometers sinds 2016 stabiel gehouden. Deze zijn in 2020 en 2021 immers sterk gedaald. 
  • Correcte cijfers voor waterkrachtproductie. Het aantal warmtepompen en zonneboilers wordt echter niet langer opgevolgd wegens de te grote onderschatting die deze cijfers bieden.
  • Extra velden voor rapportering aankoop en verkoop van gecertificeerde groene stroom (met garanties van oorsprong)
  • Ook de tweejaarlijkse rapportage aan het Europese secretariaat van het Burgemeestersconvenant is nu eenvoudiger. Er is een aangepast tabblad voorzien dat volledig overeenkomt met de structuur op MyConvenant waar je de inventaris nu ook rechtstreeks kan opladen. Zo kan je nu ook veel gegevens kopiëren i.p.v. cijfer per cijfer in te voeren.
  •  

Wat leert een snelle blik op de cijfers? Dat de scherpe daling tijdens coronajaar 2020 bijna volledig terug teniet gedaan wordt in 2021. T.o.v. 2011 is een kleine daling in de uitstoot, maar het is op langere termijn juister om van een stagnatie van onze klimaatimpact te spreken dan van een fundamentele trendbreuk. Wil dat zeggen dat al die lokale inspanningen geen effect hebben? Neen, dankzij die inspanningen hebben we een duidelijke ontkoppeling kunnen realiseren tussen enerzijds de CO2-uitstoot (die daalt licht) en anderzijds de groei in economische activiteit en bevolking. De cijfers tonen ook dat de energieprestaties van woningen verbeteren, de productie van zonnepanelen en windturbines sterk stijgt, wagens schoner worden en het aantal fietsers nog nooit zo hoog is geweest. We zijn er nog lang niet, maar de cijfers tonen het effect van lokale inspanningen en kunnen helpen om ook nieuw beleid te onderbouwen. 

Wil je meer te weten komen over lokale klimaatcijfers? Schrijf je dan in voor de opleiding “Provincies in Cijfers” op 07/11 in Herentals. Het platform Provincies in cijfers biedt héél wat mogelijkheden. Na deze opleiding maak je in een handomdraai gepersonaliseerde kaarten en data van jouw gemeente. En dit voor de drie pijlers van het Burgemeestersconvenant: mitigatie, adaptatie en energie.