Skip to main content

Waarderen, selecteren en herbestemmen van religieus erfgoed

Veel kerken krijgen te maken met een nevenbestemming, herbestemming, ontwijding of zelfs sloop. De dienst Erfgoed biedt alle parochiekerken in de provincie een begeleiding aan om dit proces in goede banen te leiden.

Sint-Annakerk in Weert (Bornem)

Religieus erfgoed

Het ‘Stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van religieus erfgoed’ werd speciaal ontwikkeld om alle objecten in een kerk te waarderen volgens vaste criteria. Met een ploeg van relevante lokale stakeholders worden alle objecten in de weegschaal gelegd en besproken.

Categoriseren

Nadien bekijken we wat de mogelijke functie en plaats van de objecten in de toekomst kan zijn, van ter plaatse blijven tot herbestemming: van mogelijke afstoting, verkoop, schenking of zelfs vernietiging.

Onderbouwde erfgoedbeslissingen 

De waardering en selectie worden steeds uitgebreid gedocumenteerd: de keuzes worden altijd beargumenteerd. Zo ontstaat er een tijdsdocument met adviezen en argumenten waarop een kerkbestuur steeds een beroep kan doen om toekomstige erfgoedbeslissingen te onderbouwen.

Aan de slag

Alle kerkbesturen en gemeentebesturen in de provincie Antwerpen komen in aanmerking voor begeleiding. Het volledige traject duurt min. 6 maanden tot max. een jaar. Vraag dus op tijd je begeleiding aan.

Ann Bries
Functie
Adviseur religieus erfgoed
Telefoon
+32 3 240 55 33