Skip to main content

Traject kerken

Een tweede leven voor kerken

Hoe geef je een mooi kerkgebouw een extra meerwaarde? Hoe maak je er weer een levendige ontmoetingsplek van? Via trajectbegeleiding, kennisdeling en subsidies ondersteunt Kerkplus steden en gemeenten om een waardevolle nieuwe invulling te geven aan hun kerken.

De kerken in onze provincie zijn vaak mooie gebouwen en vormen het hart van een stad, dorp of wijk. Maar door een daling in erediensten blijven de deuren van de kerk steeds vaker gesloten. Ondertussen lopen onderhouds- of restauratiekosten op. Door een her- of nevenbestemming stel je de toekomst van het kerkgebouw veilig en verstevig je het gemeenschapsgevoel.

Maar hoe kom je tot een gedragen en maatschappelijk waardevolle, nieuwe invulling van het kerkgebouw? Het antwoord: via een participatief kerkentraject.

Samen de toekomst van je kerk onderzoeken …

In een kerkentraject gaan lokale besturen, samen met inwoners en het kerkbestuur, op zoek naar goede ideeën voor een her- of nevenbestemming van een kerk in hun stad of gemeente. En dit onder de deskundige begeleiding van een multidisciplinair team en experten van de provincie Antwerpen.

In dit traject dat over meerdere maanden loopt, ga je niet alleen op zoek naar een mogelijke neven- of herbestemming met een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde, je onderzoekt ook of die op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar is.

… en je plannen realiseren

De provincie Antwerpen begeleidt niet alleen, maar geeft ook een financieel duwtje in de rug. We subsidiëren zowel het bestemmingsonderzoek als de eigenlijke aanpassingswerken. Hier verneem je meer over onze subsidies voor een nieuwe invulling van je kerkgebouw.

Verkennen, bedenken en doen

Benieuwd hoe zo’n participatief kerkentraject verloopt? Hier verneem je er alles over.

Welke kerken komen in aanmerking?

Het kerkentraject focust op gemeente- en kerkbesturen die in hun kerkenbeleidsplan een parochiekerk of kapelanij als B-kerk hebben gedefinieerd en waarvan op korte termijn (binnen de 5 jaar na het schrijven van het kerkenbeleidsplan) een neven- of herbestemming onderzocht dient te worden.   

Op zoek naar inspiratie?

Kerkplus bouwt verder op de ervaringen van het project ‘Kerk als dorpsknooppunt’, waar we in 3 dorpen samen met inwoners aan de slag gingen om een nieuwe bestemming te vinden voor hun kerk. Lees alles over onze aanpak in ons eindrapport.

Kerk als dorpsknooppunt is een PDPO Platteland plus project in de provincie Antwerpen van innovatiesteunpunt en RURANT in samenwerking met de provincie Antwerpen.

(Her)bekijk het webinar van Kerkplus.

Meer info, een budgetinschatting of meteen aan de slag?

Contacteer ons via kerken@provincieantwerpen.be of meld je aan voor een begeleid en gesubsidieerd bestemmingsonderzoek.

Meer weten over het kerkenbeleid van de provincie?

Contact

Gert Van Daele
Functie
Adviseur herbestemming kerken

Gerelateerd aanbod

  • Methodiek GeWOONtebreker is een participatietraject: gemeente en provincie werken samen met de inwoners aan een nieuwe visie op wonen.
  • Traject Veerkrachtige dorpen ​​De toekomst van je dorp samen met de inwoners vormgeven: dat is de doelstelling van het traject ‘Veerkrachtige dorpen’.
  • Her- en nevenbestemming kerken Een neven- of herbestemming van een parochiekerk of kapelanij in jouw stad of gemeente? De provincie Antwerpen geeft je een financieel duwtje in de rug.