Skip to main content

Ongevalcijfers

De fietsongevallen in de online Fietsbarometer hebben als bron de ISLP-databank* van de politiekorpsen. 

Deze data worden geanomiseerd waardoor we deze kunnen verwerken conform de wet op de privacy. 

Legende fietsongevallen

 

Fietsongevallen
Legende fietsongevallen

De provinciale Fietsbarometer geeft fietsongevallen weer op basis van het aantal slachtoffers en ernst. 

Het gaat hier enkel om fietsongevallen waarbij de politie een PV opmaakte. 
Een groot deel van de fietsongevallen ontsnapt aan de registratie door de politie Gelukkig daalt dit aandeel met de ernst van het ongeval. Belgisch en internationaal onderzoek raamt de graad van registratie door de politie voor zeer licht gewonde slachtoffers (geen ziekenhuisopname nodig) op minder dan 20%. Voor dodelijke ongevallen bedraagt die graad meer dan 90%

We kiezen er voor om alle ongevallen, waarbij er één of meerdere fiersers bij betrokken waren, op te nemen in de provinciale Fietsbarometer. Dit betekent dat de provinciale Fietsbarometer ook ongevallen waarbij er geen gewonden vielen, of ongevallen waarbij niet de fietser maar een andere betrokken raakte, weergeeft.

We tonen ook enkel het aantal slachtoffers en de ernst zoals de politie het registreert op het moment van de vaststelling. Hierdoor is het mogelijk dat er verschillen zijn met bronnen zoals verkeersongevallen in Statbel** waarbij er een correctie wordt toegepast van het aantal doden na dertig dagen met behulp van overlijdensformulieren die de parketten aan Statbel overmaken.

Expertentoegang

Wanneer je de online Fietsbarometer opstart, zie je enkel de fietsongevallen van 2022. Eenmaal aangemeld, zie je de volledige tijdreeks van fietsongevallen sinds 2015. 

Heb je nog geen login? Vraag dan je expertentoegang aan.

Dashboard Verkeersongevallen

De provincie Antwerpen biedt op het dashboard Verkeersongevallen ook gedetailleerde gegevens over verkeersongevallen weer in een puntenkaart. Je vindt er ook kruispunten en wegsegmenten met risicovolle locaties terug. 

* ISLP staat voor Integrated System for the Local Police. In deze software worden o.a. alle meldingen en vaststellingen onder de vorm van een proces-verbaal door de politie opgenomen. 

**Statbel staat voor Statistiek/Statistics Belgium. Het Belgische statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium.