Skip to main content

Ongevalcijfers

De fietsongevallen in de online Fietsbarometer hebben als bron de ISLP-databank* van de politiekorpsen. 

Deze data worden geanomiseerd waardoor we deze kunnen verwerken conform de wet op de privacy. 

Legende fietsongevallen

 

Fietsongevallen
Legende fietsongevallen

De fietsongevallen worden in de provinciale Fietsbarometer weergegeven op basis van het aantal slachtoffers en ernst. 

Het gaat hier enkel om fietsongevallen waarbij een PV werd opgemaakt door de lokale politie. 

We tonen ook enkel het aantal slachtoffers en de ernst zoals het door de politie geregistreerd wordt op het moment van de vaststelling. Hierdoor is het mogelijk dat er verschillen zijn met bronnen zoals verkeersongevallen in Stabel** waarbij er een correctie wordt toegepast van het aantal doden na dertig dagen op basis van informatie uit de ziekenhuizen.

Expertentoegang

Wanneer je de online Fietsbarometer opstart, zie je enkel de fietsongevallen van 2021. Eenmaal aangemeld, zie je de volledige tijdreeks van fietsongevallen sinds 2015. 

Heb je nog geen login? Vraag dan je expertentoegang aan.

* ISLP staat voor Integrated System for the Local Police. In deze software worden o.a. alle meldingen en vaststellingen onder de vorm van een proces-verbaal door de politie opgenomen. 

**Statbel staat voor Statistiek/Statistics Belgium. Het Belgische statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium.