Skip to main content

Met de provinciale Fietsbarometer maak je werk van je fietsbeleid 

Wil jouw gemeente of stad nog meer mensen op de fiets krijgen? Wil je de veiligheid voor fietsers verhogen of werk maken van een betere fietsinfrastructuur? De provinciale Fietsbarometer zet je op weg.

Alle cijfers over fietsen in je gemeente of stad 

De provinciale Fietsbarometer, uniek in Europa, brengt de veiligheid, het comfort en het gebruik van de fietsroutes op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) in je gemeente of stad in kaart: 

  1. De Meetfiets van de Fietsersbond registreert de maatvoeringen en materialen, en kent een score toe aan de geschiktheid van fietspaden, de veiligheid voor de fietser in gemengd verkeer en de inrichting van kruispunten.
  2. Fietstellers meten het aantal fietsers op je grondgebied én hun evolutie.

  3. Je verneemt waar er fietsongevallen gebeurden en wat de ernst ervan was. Zo krijg je een zicht op de gevaarlijke punten in je gemeente of stad.

  4. De resultaten van de Grote Fietsenquête schetsen een duidelijk beeld van het fietsgedrag in de provincie Antwerpen. 

Ook op lokale wegen 

Wil je weten hoe het gesteld is met de fietsveiligheid, het -comfort en het gebruik op de lokale wegen in jouw stad of gemeente? Ga dan aan de slag met de raamovereenkomst Meetfiets.  

Contact

Dienst Mobiliteit
Telefoon
03 240 66 97

Gerelateerd aanbod

  • Richtlijnen fietsbeleid ​Welke richtlijnen moet je volgen bij de bewegwijzering van fietsinfrastructuur? Hou fietspaden veilig met onze praktische overzichtsgids.
  • Raamcontracten mobiliteit ​De provincie Antwerpen sloot meerdere raamcontracten en -overeenkomsten af rond mobiliteit. Teken in en reken op deskundige diensten tegen scherpe prijzen.