Skip to main content

De kortste weg naar een Verkeersveilige Gemeente

Met het traject Verkeersveilige Gemeente wil de provincie Antwerpen het aantal verkeersslachtoffers zo snel mogelijk terugbrengen naar nul. Die ambitieuze doelstelling willen we samen met jou als gemeente waarmaken door van verkeersveiligheid een reflex te maken.

Als deelnemende gemeente geniet je van een intensieve begeleiding in drie stappen om te komen tot meer verkeersveiligheid. Onze visie bij deze begeleiding steunt op 5 pijlers (de 5 E's). Een goed gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid werkt rond:

  1. beleid en organisatie (engagement)
  2. infrastructuur (engineering)
  3. educatie en communicatie (education)
  4. handhaving (enforcement)
  5. monitoring en evaluatie (evaluation)

Verkeersveiligheidsreflex

Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken in de deelnemende gemeenten willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken. Met een visie die alle medewerkers op alle niveaus dragen. Voor elk van de 5 pijlers leggen gemeenten de prioriteiten vast op korte en lange termijn met regelmatige evaluatie. Hierbij werken ze nauw samen met de lokale politie en alle maatschappelijke actoren.

De partners in dit begeleidingstraject zijn:

Een brede waaier aan ondersteuning

We ontwikkelden een ruim aanbod aan instrumenten, initiatieven en materialen die je helpen om de verkeersveiligheid in jouw gemeente een boost te geven.

Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt binnen het thema verkeersveiligheid

Nieuws

Gerelateerd aanbod

  • Wijzigingen bovenlokaal fietsbeleid Hoe vraag je een wijziging aan het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk aan? Hoe verloopt het goedkeuringsproces en wat neem je in je dossier op? Ontdek het hier.
  • Raamcontracten mobiliteit ​De provincie Antwerpen sloot meerdere raamcontracten en -overeenkomsten af rond mobiliteit. Teken in en reken op deskundige diensten tegen scherpe prijzen.
  • Duurzaam woon-werkverkeer ​Het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen analyseert de mobiliteitsprobematiek van je gemeente en biedt advies op maat voor een duurzamer woon-werkverkeer.