Skip to main content

De kortste weg naar een Verkeersveilige Gemeente

Met het traject Verkeersveilige Gemeente wil de provincie Antwerpen het aantal verkeersslachtoffers zo snel mogelijk terugbrengen naar nul. Die ambitieuze doelstelling willen we samen met jou als gemeente waarmaken door van verkeersveiligheid een reflex te maken.

Als deelnemende gemeente geniet je van een intensieve begeleiding in drie stappen om te komen tot meer verkeersveiligheid. Onze visie bij deze begeleiding steunt op 5 pijlers (de 5 E's). Een goed gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid werkt rond;

 1. beleid en organisatie (engagement);
 2. educatie en communicatie (education);
 3. infrastructuur (engineering);
 4. handhaving (enforcement);
 5. monitoring en evaluatie (evaluation).

Verkeersveiligheidsreflex

Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken in de deelnemende gemeenten willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken. Met een visie die alle medewerkers op alle niveaus dragen. Voor elk van de 5 pijlers leggen gemeenten de prioriteiten vast op korte en lange termijn met regelmatige evaluatie. Hierbij werken ze nauw samen met de lokale politie en alle maatschappelijke actoren.

De partners in dit begeleidingstraject zijn:

Een brede waaier aan ondersteuning

We ontwikkelden een ruim aanbod aan instrumenten, initiatieven en materialen die je helpen om de verkeersveiligheid in jouw gemeente een boost te geven.

Blijf op de hoogte van alles wat reilt en zeilt binnen het thema verkeersveiligheid

Nieuws

 • Plan Vandaag Provincie Antwerpen maakt zich klaar voor een leefbare en klimaatveilige toekomst. Meer dan 200 klimaatacties staan op stapel. Ook ondersteunende maatregelen voor lokale besturen.
 • Webinar bosuitbreiding Tijdens dit webinar lichten de provincie en de Antwerpse Bosgroepen onder andere toe hoe we u helpen om bosuitbreiding in de praktijk te realiseren op uw grondgebied.
 • De coalitie van 30 De coalitie van 30 staat voor een leefbare bebouwde kom met een hogere verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen onderschrijft de intentieverklaring.
 • Opname en presentatie webinar bosuitbreiding Provincie Antwerpen en de Antwerpse Bosgroepen informeerden de lokale besturen op hun grondgebied over de werking en mogelijkheden van bosuitbreiding. Herbekijk de opname en de presentatie.
 • Schakelmoment Verkeersveilige Gemeente 2022 Op het schakelmoment van 22 juli vieren we de afronding van het actieplan verkeersveiligheid in negen gemeenten, de provincie Antwerpen begeleidt hen de volgende jaren bij de uitvoering ervan.
 • Maand van de Markt 2023 Wist je dat er in de provincie Antwerpen 52 gemeenten zijn met een wekelijkse markt? In sommige van die gemeenten zijn er meerdere markten, wat zorgt voor maar liefst 82 openbare markten.
 • Lees het nieuwe nummer van Zuurstof Ben je bezig met milieu, natuur en klimaat? Dan is onze nieuwe Zuurstof voor jou een must-have magazine, met artikels over thema's die stuk voor stuk zuurstof aan onze samenleving geven.

Gerelateerd aanbod

 • Wijzigingen bovenlokaal fietsbeleid Hoe vraag je een wijziging aan het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk aan? Hoe verloopt het goedkeuringsproces en wat neem je in je dossier op? Ontdek het hier.
 • Raamcontracten mobiliteit ​De provincie Antwerpen sloot meerdere raamcontracten en -overeenkomsten af rond mobiliteit. Teken in en reken op deskundige diensten tegen scherpe prijzen.
 • Duurzaam woon-werkverkeer ​Het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen analyseert de mobiliteitsprobematiek van je gemeente en biedt advies op maat voor een duurzamer woon-werkverkeer.