Skip to main content

Provincie Antwerpen zet de schouders onder De coalitie van 30

De coalitie van 30 staat voor een veilige, leefbare bebouwde kom en streeft naar een groeiend bewustzijn van het belang van lagere snelheden voor meer verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen onderschrijft deze intentieverklaring.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid staan vandaag in de mobiliteitswereld hoog op de agenda. Het invoeren van een zone 30 in de bebouwde kom is een middel dat bijdraagt aan die veiligheid en leefbaarheid. De coalitie van 30 wil zoveel mogelijk steden en gemeenten motiveren om hieraan te werken. Ze deelt goede voorbeelden, geleerde lessen, nieuwe mogelijkheden, … en organiseert leermomenten.

De ondertekening van de intentieverklaring past in het kader van het traject Verkeersveilige Gemeente. In dit traject begeleiden we de lokale besturen en hun politiezones. Gemeenten werken aan de hand van vijf pijlers aan verkeersveiligheid:

  • beleid en organisatie
  • educatie en communicatie
  • infrastructuur
  • handhaving
  • monitoring en evaluatie

Binnen het traject Verkeersveilige Gemeente zet de provincie Antwerpen stevig in op kennisdeling en netwerking tussen de gemeenten voor een zo sterk mogelijke aanpak van de verkeersveiligheid in de provincie. Het engagement van de coalitie voor kennisdeling voeren we al volop uit in de praktijk met een Lerend Netwerk, nieuwsbrieven, …

Een vermindering van de rijsnelheid verbetert de verkeersveiligheid: de bestuurder heeft een breder gezichtsveld en de wagen een kortere remafstand. Gebeurt er toch een aanrijding, dan zijn de gevolgen minder zwaar. Ook de leefbaarheid wint erbij: minder luchtvervuiling, minder geluidsoverlast, minder sluipverkeer en bovenal een betere leefkwaliteit.

 

Het traject is een samenwerking van de provincie Antwerpen met de federale diensten van de gouverneur, de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Momenteel nemen 51 gemeenten actief deel aan het traject, de volgende jaren stappen nog eens 7 gemeenten in.