Skip to main content

Met het traject Verkeersveilige Gemeente blijft de provincie Antwerpen meewerken aan een sterk lokaal verkeersveiligheidsbeleid

De provincie Antwerpen werd voor een tweede keer in slechts vier jaar tijd genomineerd voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs, waarbij de provincie in 2020 de prijs won met het project “Gedragsonderzoek door middel van cameratechnologie voor verkeersveiligere fietsostrades”. Dit jaar viel provincie Antwerpen met het traject Verkeersveilige Gemeente niet in de prijzen, maar de nominatie is een stevige stimulans om samen met lokale besturen en partners te blijven werken aan een versterkt lokaal verkeersveiligheidsbeleid.

De provincie Antwerpen sleepte de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs niet in de wacht met het traject Verkeersveilige Gemeente. We wensen Fietsberaad Vlaanderen proficiat met deze prijs. Want ieder project dat bijdraagt aan meer verkeersveiligheid verdient het om in de prijzen te vallen.

De provincie Antwerpen was genomineerd voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs met het traject Verkeersveilige Gemeente. Vanuit het traject ondersteunt de provincie Antwerpen gemeenten en politiezones bij het voeren van een geïntegreerd en structureel verkeersveiligheidsbeleid. Om dit te realiseren, werkt de provincie Antwerpen samen met partners: de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), de Federale diensten van de Gouverneur en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Sinds de start van het traject in 2018 zijn 59 van de 69 gemeenten ingestapt, ongeveer 10 per jaar.

Filmpje van het traject Verkeersveilige Gemeente

Procesgerichte aanpak

Verkeersveiligheid vergt een brede aanpak die werkt op vijf pijlers: beleid en organisatie, infrastructuur, educatie en communicatie, handhaving en monitoring en evaluatie. Het traject Verkeersveilige Gemeente werkt procesmatig: in verschillende, opeenvolgende stappen maken gemeenten en hun politiezones werk van een geïntegreerd en structureel verkeersveiligheidsbeleid. Gemeenten die 4 jaar deelnemen krijgen erkenning voor hun volgehouden inspanningen. Daarna actualiseren ze hun actieplan en gaan ze aan de slag met een vernieuwde focus. De provincie biedt hun hierbij extra ondersteuning op maat.

De provincie Antwerpen zet in op maximale kennisdeling. Naast de begeleiding op maat biedt de provincie Antwerpen handige tools zoals infofiches, brochures en het dashboard verkeersongevallen. Ze organiseert ook een Lerend Netwerk en een jaarlijkse Dag van de Verkeersveilige Gemeente.

 

Gerealiseerde effecten

Met het traject Verkeersveilige Gemeente creëert de provincie Antwerpen een verkeersveiligheidsreflex bij lokale beleidsmakers. Om zo het thema verkeersveiligheid op een structurele wijze in te bedden ook in de andere beleidsthema’s zoals gezondheid, wonen, ... Op die manier evolueren zij van een ad hoc benadering naar een structurele en beleidsmatige aanpak.  

Samenwerking is essentieel: het zorgt voor een structurele verbetering van de betrokkenheid en samenwerking tussen politie en lokale besturen en versterkt het verkeersveiligheidsbeleid van beiden.  

Door een geïntegreerd verkeersveiligheidsbeleid te voeren op basis van de 5 pijlers van verkeersveiligheid evolueren lokale beleidsmakers van een reactief, vaak vanuit klachten of meldingen geïnitieerd, naar een proactief, beleidsmatig en datagestuurd verkeersveiligheidsbeleid.  

 

Team Verkeersveiligheid
Telefoon
+32 3 240 66 97