Skip to main content

Aanbod verkeersveiligheid

We ontwikkelden een ruim aanbod aan instrumenten, initiatieven en materialen die je helpen om de verkeersveiligheid in jouw gemeente een boost te geven. Het aanbod is ook toegankelijk voor niet-deelnemende gemeenten, scholen, organisaties en verenigingen.

1. Nieuwsbrief Verkeersveilige Gemeente

Blijf op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt binnen het thema verkeersveiligheid.

Lees de recentste versie van juni 2022 (terugblik Dag van de Verkeersveilige Gemeente)

2. Netwerkmomenten verkeersveiligheid

Lerend Netwerk

Met het Lerend Netwerk Verkeersveilige Gemeente krijg je tijdens korte kennisdelingsmomenten inspiratie over verkeersveilige initiatieven. We kiezen onderwerpen die écht binnen de gemeenten of politiezone leven. Het gaat niet over hét voorbeeld of dé oplossing, want die bestaan helaas niet. We bieden handvaten, zorgen voor een praktijkvoorbeeld en laten je vooral leren van elkaar. 

Het aanbod is voor deelnemende gemeenten aan het traject Verkeersveilige Gemeente en hun politiezones.  

Sessie over de verkeersbordendatabank van Vlaanderen

  • 4 oktober 2022 (startuur nog te bepalen)
  • Geert Van Gaever, Agentschap Wegen en Verkeer, licht de applicatie kort toe en zet je op weg via een demo
  • Karolien Van den Broeck, mobiliteitsdienst Turnhout, vertelt hoe de stad er praktisch mee aan de slag gaat

Inschrijven voor de sessie

Dag van de Verkeersveilige Gemeente

Terugblik op de allereerste Dag van de Verkeersveilige Gemeente in juni 2022

Kom als gemeente of politiezone ook in 2023 naar de Dag van de Verkeersveilige Gemeente, een inspirerende dag met tal van inspiratiemomenten in het provinciehuis van Antwerpen. De gemeenten die gestart zijn in 2019 krijgen een erkenning voor hun inspanningen. 

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven volgen later.

3. Infofiches verkeersveiligheid

Om je gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid vorm te geven, vind je hieronder enkele infofiches rond verkeersveiligheid. Een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid steunt op 5 pijlers (de 5 E's):

  • beleid en organisatie (engagement);
  • educatie en communicatie (education);
  • infrastructuur (engineering);
  • handhaving (enforcement);
  • monitoring en evaluatie (evaluation).

Je kan acties ondernemen binnen de verschillende pijlers.

Voor het organiseren van een praktijkles dode hoek vind je hieronder een inhoudelijke handleiding.

4. Verkeerseducatie basisonderwijs

Als gemeente en politie kan je de scholen van het basisonderwijs ondersteunen bij hun verkeerseducatieve werking.

Deelnemen aan het verkeer leren kinderen vooral door te doen. De praktijklessen geven de leerkrachten best zelf. Je biedt als gemeente en politie een meerwaarde voor scholen als je hen ondersteunt bij initiatieven met een grote logistieke omvang die de scholen moeilijk alleen kunnen organiseren. Denk maar aan een fietsexamen en dodehoekoefening. Je organiseert in een keer het initiatief voor alle scholen op je grondgebied. Ook jeugd-, ouderen- en andere verenigingen kunnen deelnemen aan de actie.

Ondersteuning voor scholen van het basisonderwijs