Skip to main content

Negen gemeenten uit de provincie Antwerpen nemen deel aan het schakelmoment verkeersveiligheid

Negen gemeenten uit de provincie Antwerpen en hun politiezones nemen vandaag deel aan het schakelmoment verkeersveiligheid: Baarle-Hertog, Boom, Dessel, Duffel, Grobbendonk, Herentals, Olen, Willebroek en Wommelgem. Het schakelmoment kadert in het traject Verkeersveilige Gemeente waarbij gemeenten een actieplan verkeersveiligheid opstellen en uitvoeren onder de begeleiding van 4 partners.

Met het traject Verkeersveilige Gemeente begeleiden we de lokale besturen en hun politiezones. Gemeenten werken aan de hand van vijf pijlers aan verkeersveiligheid:

  • beleid en organisatie
  • educatie en communicatie
  • infrastructuur
  • handhaving
  • monitoring en evaluatie

Het traject is een samenwerking van de provincie Antwerpen met de federale diensten van de gouverneur, de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OKV) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Momenteel nemen 51 gemeenten actief deel aan het traject, de komende jaren stappen nog eens 7 gemeenten in.

Na een intensieve begeleiding van de vier partners voor het opstellen van het actieplan, gaan de provincie Antwerpen en OVK nog een stap verder. We willen een goede ondersteuning garanderen bij het uitvoeren van het actieplan met onder andere gratis vormingen, een nieuwsbrief en infofiches. De dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen werkt hierbij zoveel mogelijk op maat, want elke lokale context vergt een eigen aanpak.

Schakelmoment Verkeersveilige Gemeente

Vertegenwoordigers uit Baarle-Hertog, Boom, Dessel, Duffel, Grobbendonk, Herentals, Olen, Willebroek en Wommelgem komen op woensdag 22 juli 2022 samen voor een schakelmoment. We ronden fase 2 van het traject af: de verkeersveiligheidscoaching van studiebureau Mint in opdracht van de VSV.

Op basis van een zelfevaluatie door de betrokken gemeenten en politiezones krijgen we inzicht in de gemeentelijke werking binnen de vijf pijlers van verkeersveiligheid. De zelfscan resulteert in een concreet actieplan voor alle negen gemeenten. Tijdens de bijeenkomst is het ook de bedoeling om van elkaars ervaringen te leren.

Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. De negen gemeenten en hun politiezones hebben een concreet actieplan en zijn klaar voor de begeleiding van de provincie Antwerpen. Zolang er doden en zwaargewonden vallen in het verkeer blijft inzetten op verkeersveiligheid cruciaal. Het doel is en blijft nul slachtoffers in en door het verkeer. Dat gemeenten en politiezones deze doelstelling massaal onderschrijven, betekent dat ze om de veiligheid van hun inwoners geven.

Team Verkeersveiligheid
Telefoon
+32 3 240 66 97