Skip to main content

Het traject Verkeersveilige Gemeente

Met het traject Verkeersveilige Gemeente streven we naar een beter lokaal verkeersveiligheidsbeleid. We stellen samen een actieplan op met als doel nul doden of zwaargewonden in en door het verkeer. De provincie begeleidt je bij de uitvoering van het actieplan. We overleggen regelmatig om de uitvoering van het actieplan op te volgen en bij te sturen.  

De deelnemende gemeenten genieten van een intensieve begeleiding in 3 stappen om te komen tot meer verkeersveiligheid.

Stap 1 : ondertekening van het SAVE-charter

Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. Deze doelstellingen vormen een onderdeel van het actieplan verkeersveiligheid dat in stap 2 vorm krijgt.

Stap 2: opstellen actieplan

We starten met een zelfevaluatie van het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Via deze zelfevaluatie komen we tot een uitgebreid actieplan waarmee de gemeente de komende jaren aan de slag kan.

Stap 3: begeleiding bij uitvoeren actieplan

De provincie Antwerpen geeft een intensieve begeleiding om de geselecteerde actiepunten concreet vorm te geven en te komen tot meetbare resultaten. We overleggen regelmatig om de uitvoering van het actieplan op te volgen en bij te sturen. 

Binnen deze begeleiding in stap 3 beslist de provincie met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen of de gemeente het SAVE-label behaalt.