Skip to main content

Verkeersveiligheidsinspanningen van 6 gemeenten krijgen erkenning op de Dag van de Verkeersveilige Gemeente

Geen verkeersslachtoffers meer. Dat is de missie van de provincie Antwerpen. Om dat doel te bereiken, begeleidt de provincie Antwerpen gemeenten en politiezones met het traject Verkeersveilige Gemeente. Brasschaat, Lint, Malle, Nijlen, Ranst en Westerlo ontvingen woensdag 29 mei, op de Dag van de Verkeersveilige Gemeente, een erkenning voor hun inspanningen om het verkeer veiliger te maken.

Op woensdag 29 mei vond de derde editie van de Dag van de Verkeersveilige Gemeente plaats. De provincie Antwerpen dompelde 124 deelnemers uit 36 Antwerpse gemeenten en 11 politiezones onder in de verschillende aspecten van verkeersveiligheid.

Zes gemeenten werden extra in de bloemetjes gezet: Brasschaat, Lint, Malle, Nijlen, Ranst en Westerlo. Ze werken al minstens 4 jaar aan hun verkeersveiligheidsbeleid via het traject Verkeersveilige Gemeente en realiseerden, in uitvoering van hun verkeersveiligheidsactieplan, onder meer:

  • uniforme en leesbare schoolomgevingen
  • schoolstraten
  • de actualisatie van het mobiliteitsplan met input van burgers
  • conflictvrije kruispunten
  • een veiliger verkeerssysteem door een duidelijk snelheidsplan
  • een verkeerscommissie met interne en externe partijen die zich buigt over de verkeersveiligheid

Het traject Verkeersveilige Gemeente

Vanuit het traject Verkeersveilige Gemeente ondersteunt de provincie Antwerpen gemeenten en politiezones bij het voeren van een geïntegreerd en structureel verkeersveiligheidsbeleid en wil ze een verkeersveiligheidsreflex installeren. Verkeersveiligheid vergt een brede aanpak die werkt op vijf pijlers: beleid en organisatie, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en monitoring en evaluatie.

Daarbij begeleidt de provincie Antwerpen 59 gemeenten en steden bij de uitvoering en actualisering van hun verkeersveiligheidsactieplan. Daarnaast werkt ze aan een maximale kennisdeling en opbouw van verkeersveiligheidsexpertise bij lokale besturen en politiezones. Dit doet provincie Antwerpen door begeleiding op maat te bieden, informatie en kennis te delen met een nieuwsbrief, infofiches over veiligheid en een Lerend Netwerk.  

Andere partners binnen het traject Verkeersveilige Gemeente zijn de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Federale Diensten van de gouverneur.

Team Verkeersveiligheid
Telefoon
+32 3 240 66 97