Skip to main content

7 gemeenten en de provincie Antwerpen engageren zich voor de uitrol van 7 verkeersveilige projecten

De provincie Antwerpen geeft extra ondersteuning aan de gemeenten Edegem, Essen, Kontich, Puurs-Sint-Amands, Vorselaar, Wijnegem en Wuustwezel omdat zij al sinds 2018 deelnemen aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Alle acties hebben als doel de verkeersveiligheid te verhogen en lokale expertise te ontwikkelen. 

In de loop van 2023 actualiseerden ze hun verkeersveiligheidsactieplan nadat ze 4 jaar gewerkt hadden aan de uitvoering ervan. Om de blijvende inzet van deze 7 lokale besturen te waarderen en te versterken, ondersteunt de provincie Antwerpen hen nu extra op maat. De geleerde lessen zal de provincie Antwerpen nadien delen met alle deelnemers aan het traject Verkeersveilige Gemeente.

Overzicht van de projecten:

  • Edegem gaat aan de slag met een toetsingskader en een concrete case om de toegankelijkheid en verkeersveiligheid voor voetgangers te verbeteren. Later kan Edegem het kader zowel bij (her)aanleg van voetpaden als bij onthardingsprojecten inzetten.
  • Essen gaat aan de slag met het kruispunt Velodreef/Nolsebaan. Het gaat om een complex kruispunt waar veel verkeer en deels gescheiden fietspaden aanwezig zijn. Het kruispunt voelt onoverzichtelijk en onveilig aan en wordt door veel schoolgaande jeugd gebruikt. Het doel is om dit kruispunt te analyseren en er verkeersveilige concepten voor te bepalen.
  • Kontich gaat aan de slag met het kruispunt Kauwlei/Liersebaan/Kapelstraat/Hoge Akker/Dorre Eikstraat (de Vijfhoek) Het kruispunt voelt onoverzichtelijk en onveilig aan en is slecht leesbaar. Het doel is om dit kruispunt te analyseren en er verkeersveilige concepten voor te bepalen.
  • Puurs-Sint-Amands gaat aan de slag met het kruispunt Fortbaan/Molenstraat. Het is een drukke verkeersweg aan een evenementenlocatie waarbij de oversteekbaarheid en leesbaarheid niet optimaal is. Het doel is om dit kruispunt te analyseren en er verkeersveilige concepten voor te bepalen.
  • Vorselaar gaat aan de slag met de Proosthoevebaan om deze comfortabeler en verkeersveiliger maken voor fietsers. Het doel is om de straat te analyseren en mogelijke aanpassingen te formuleren voor een betere verkeersveiligheid op korte (quick wins) en langere termijn.  
  • Wijnegem gaat aan de slag met het bedrijventerrein Den Hoek. Het doel is om dit bedrijventerrein toegankelijker en veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. We analyseren het kruispunt en formuleren mogelijke aanpassingen voor een betere toegankelijkheid en verkeersveiligheid.  
  • Wuustwezel gaat aan de slag met de parkeerproblematiek in woonwijk Rijsvennen om er een aangenamere verblijfsruimte met een betere verkeersleefbaarheid te creëren. Het doel is om door middel van een begeleid participatief traject tot een gedragen voorstel voor oplossingen te komen.   

Het traject Verkeersveilige Gemeente

Vanuit het traject Verkeersveilige Gemeente ondersteunt de provincie Antwerpen gemeenten en politiezones bij het voeren van een geïntegreerd en structureel verkeersveiligheidsbeleid en wil ze een verkeersveiligheidsreflex installeren. Verkeersveiligheid vergt een brede aanpak die werkt op vijf pijlers: beleid en organisatie, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en monitoring en evaluatie.

Daarbij begeleidt de provincie Antwerpen gemeenten en steden bij de uitvoering van hun verkeersveiligheidsactieplan en werkt ze aan een maximale kennisdeling en opbouw van verkeersveiligheidsexpertise bij lokale besturen en politiezones. Naast de persoonlijke begeleiding biedt het traject onder meer infofiches, brochures, het dashboard verkeersongevallen en netwerkmomenten.

Andere partners binnen het traject Verkeersveilige Gemeente zijn de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, vzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Federale Diensten van de gouverneur.

Team Verkeersveiligheid
Telefoon
+32 3 240 66 97