Skip to main content

Fietsinfrastructuur aanleggen of verbeteren? Reken op het Fietsfonds! 

Met de subsidie van het Fietsfonds leg je een fietsostrade aan of kan je een fietsroute aanleggen of verbeteren binnen het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk in jouw gemeente of stad. Ontdek er alles over.

Het Fietsfonds is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de aanleg van bovenlokale functionele fietsroutes te ondersteunen. Er is een subsidiereglement voor fietsostrades en één voor de overige bovenlokale functionele fietsroutes (BFF).

Voor de aanleg van fietsostrades zijn naast de aanlegkosten ook de studie- en grondverwervingskosten subsidieerbaar. Het subsidiebedrag is een percentage van de subsidieerbare kosten. Je kan tot 100% van de kosten terugkrijgen, waarvan 50% door de provincie Antwerpen en 50% door de Vlaamse overheid.
Fietsostrades helpen niet alleen de verkeersknoop ontwarren, ze leveren ook enorme gezondheidsvoordelen op, zo berekende de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Gaat het over een fietsroute binnen het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk dan kan je tot max. 90% van de kosten inbrengen: 40% wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen en 50% door de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

Om voor de Fietsfondssubsidie in aanmerking te komen, moet je project aan deze voorwaarden voldoen:

 1. De fietsinfrastructuur ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).
 2. De aanvrager is één van de volgende instanties: een gemeente of stad, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen.
 3. Het fietsinfrastructuurproject heeft betrekking op:
  - de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur;
  - de verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan 1,5 meter breed;
  - de verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder 3 meter breed;
  - de vervanging van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van eenrichtingsfietspaden per rijrichting;
  - de omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad waar de verkeersomstandigheden dat noodzakelijk maken.
 4. De subsidiabele en niet-subsidiabele werken en kosten vind je opgesomd in de artikels 6 en 7 van het subsidiereglement voor fietsostrades en het subsidiereglement overige bovenlokale functionele fietsroutes.
 5. De lokale overheid kan het eigenaarschap, gebruiksrecht of zakelijk recht van de gronden waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd, aantonen op een van onderstaande manieren:
  - de lokale overheid is eigenaar van de gronden waarop de fietsinfrastructuur zal worden aangelegd;
  - de lokale overheid kan een onteigeningsplan ter verwerving ervan voorleggen;
  - de lokale overheid kan aan de hand van een overeenkomst bewijzen dat zij een zakelijk recht heeft op de grond waarop de fietsinfrastructuur zal worden aangelegd;
  - de lokale overheid kan een verklaring voorleggen waaruit blijkt dat de toekomstige beheerder van de fietsinfrastructuur eigenaar is van de grond waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd.
 6. De lokale overheid kan een bewijs voorleggen dat de gemeente of de provincie gebruiksrechten bezit op de gronden. De gemeente heeft een conform verklaard mobiliteitsplan.
 7. De aanleg van de fietsinfrastructuur zal conform de richtlijnen van het Vademecum voor Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid gebeuren.

Meer info over de subsidies

Er bestaan twee subsidiereglementen, één voor fietsostrades en één voor de overige BFF-routes. 

Vraag je subsidie aan

De aanvraag en behandeling van subsidiedossiers verlopen via het digitale subsidieloket.

1. Meld je aan

Meld je aan met je itsme-account of met je elektronische identiteitskaart (eID). Is het de eerste keer dat je je aanmeldt? Vul dan (eenmalig) de gegevens van je gemeente, stad of organisatie in. Zorg dat je het ondernemingsnummer en bankrekeningnummer bij de hand hebt.
Voor het aanmelden met je eID heb je nodig: een kaartlezer, je eID en de pincode van je eID. Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers: Internet Explorer 10, Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox.

Via deze buttons raadpleeg je ook je dossier.

2. Voeg de nodige documenten toe

Laat de burgemeester de formulieren 'mandaat' en 'volmacht' invullen en ondertekenen. Beide documenten scan je in en laad je in het subsidieloket op.

Download het handige stappenplan

In het stappenplan lees je alles over het verloop van een subsidieaanvraag en welke andere formulieren noodzakelijk zijn.

Contact

Steunpunt Fiets Provincie Antwerpen
Telefoon
03 240 66 69

Gerelateerd aanbod

 • Richtlijnen fietsbeleid ​Welke richtlijnen moet je volgen bij de bewegwijzering van fietsinfrastructuur? Hou fietspaden veilig met onze praktische overzichtsgids.
 • Raamcontracten mobiliteit ​De provincie Antwerpen sloot meerdere raamcontracten en -overeenkomsten af rond mobiliteit. Teken in en reken op deskundige diensten tegen scherpe prijzen.