Skip to main content

Raamovereenkomst ontwerper fietsroute en fietsinfrastructuur

De dienstverlening binnen deze raamovereenkomst kan ruwweg opgedeeld worden in de volgende vijf fasen waarbij je een specifieke dienstverlening voor één of meerdere fasen kan bestellen:

  1. fase mobiliteitsprocedure en voorontwerp
  2. fase ontwerp
  3. fase vergunningen
  4. fase aanbesteding
  5. fase uitvoering

Voor wie?

Alle lokale besturen in de provincie Antwerpen. 

Hoe bestellen? 

  • Om te beginnen, moet je toetreden tot de raamovereenkomst. Hiervoor laat je het bestek en het gunningsverslag goedkeuren binnen jouw organisatie. Bij een gemeente is de goedkeuring door het schepencollege of de gemeenteraad nodig.
  • Daarna omschrijf je de gewenste dienstverlening en bezorg je jouw offertevraag aan één of meerdere inschrijvers. 
  • Alle nodige documenten om toe te treden tot de raamovereenkomst, vraag je aan bij het Steunpunt fiets

Opdrachthouders

Einddatum

5 januari 2025

Contact

Dienst Mobiliteit
Telefoon
03 240 66 97