Skip to main content

Maak het verschil met een warmteplan

Zes inzichten om warmte te verduurzamen

Warmte is goed voor 60% van de CO2-uitstoot van steden en gemeenten. Met een warmteplan krijg je dat cijfer naar beneden. Maar hoe? Onze energiemakelaar Esther Biermans zet je op weg met zes nuttige inzichten.  

1. Stem publieke gebouwen op elkaar af 

Publieke gebouwen zijn een prima startpunt voor de verduurzaming van een buurt. Liggen meerdere publieke gebouwen dicht bij elkaar, stem dan de masterplannen van deze gebouwen op elkaar af. Een uniforme en gelijktijdige aanpak leidt tot lagere kosten. Met andere woorden: zet in op een vastgoedstrategie in functie van de warmtetransitie. 
 

2. Ken je gebouwen en hun bouwjaar 

De weg naar duurzame warmte verschilt per type gebouw en bouwjaar. Woningen die tussen 1960 en 2006 zijn gebouwd, hebben vaak spouwmuren. Hier kan je inzetten op spouwmuurisolatie: een kostenefficiënte techniek die eenvoudig uit te voeren is. Nieuwere gebouwen (na 2006) zijn vaak al goed geïsoleerd vanwege de EPB-verplichting, maar worden vaak nog met gasketels verwarmd. Overschakelen op een warmtepomp is hier een goed idee.  

Tip: de verdeling van huizen over de bouwjaren vind je op provincies.incijfers.be. 

 

3. Grijp nieuwbouwontwikkelingen aan als kans 

Ook nieuwbouwprojecten bieden een unieke kans om de buurt mee te verduurzamen. De warmtebron voor een nieuwbouwproject, zoals aquathermie of ondiepe geothermie, kan extra warmte leveren voor de buurt. De meerkost voor het aansluiten van de omliggende woningen is laag in vergelijking met de voordelen die je eruit haalt. 

 

4. Gebruik warmtezoneringskaarten 

Waar kan je een warmtenet aanleggen? En welke zone is geschikt voor warmtepompen? Warmtezoneringskaarten geven hier inzicht in. Zo kies je voor elke locatie de beste oplossing. De gebouwen die gelegen zijn in een zone die geschikt is voor warmtenetten, moeten vaak minder verregaand geïsoleerd worden om toch fossielvrij te kunnen verwarmen. 

 

5. Maak doelstellingen concreet en urgent 

De doelstellingen om tegen 2050 fossielvrij te verwarmen, zijn vaak abstract en lijken ver weg. Door ze om te zetten naar jaarlijkse doelen, wordt de urgentie duidelijk. Als je bijvoorbeeld in jouw gemeente nog 5500 gebouwen fossielvrij moet maken tegen 2050, dan komt dit neer op ongeveer 200 gebouwen per jaar. Installeer je gemiddeld vijf warmtepompen per jaar, dan zal je een flink tandje mogen bijsteken.  

 

6. Denk collectief en creëer synergie 

Warmtebeleid kan je niet vanuit één dienst binnen de gemeente voeren. Warmte verduurzamen heeft immers ook impact op ruimtelijke ontwikkeling, openbare werken, patrimonium … De krachten bundelen over diensten heen, is dan ook een must. Plan je de heraanleg van een weg? Dan is dat het ideale moment om uit te zoeken of een warmtenet haalbaar is. Breid je een bedrijventerrein uit? Onderzoek meteen de mogelijkheden van energie-uitwisseling. Zo gaan efficiëntie en verduurzaming hand in hand. En krijg je iedereen mee op de kar richting meer duurzaamheid.  

Het verschil maken met een warmteplan? 

Volg onze opleiding ‘Van warmtezonering naar warmtebeleid’ en ontdek wijk per wijk de juiste aanpak om warmte te verduurzamen.