Skip to main content

Provincie Antwerpen lanceert participatietraject rond herbestemming kerken

De kerken in onze provincie zijn vaak mooie gebouwen en vormen het hart van een stad, dorp of wijk. Maar o.m. door een daling in erediensten blijven de deuren van de kerk steeds vaker gesloten. Ondertussen lopen de onderhoudskosten door en dringen restauraties zich op. Als provincie willen we daar iets aan doen. We werkten een aanbod uit om lokale besturen te ondersteunen om parochiekerken deels of volledig een nieuwe bestemming te geven.

Tientallen kerken in onze provincie komen in aanmerking voor een her- of nevenbestemming, zo blijkt uit de kerkenbeleidsplannen van 55 Antwerpse gemeenten. Als provincie zien wij het als een belangrijke taak om lokale besturen en hun inwoners te ondersteunen bij dat proces. We tekenden een nieuwe aanpak uit waarin trajectbegeleiding, kennisdeling en financiële ondersteuning centraal staan.

Begeleiding, kennis en middelen om je project te realiseren

In een participatief kerkentraject onderzoeken lokale besturen, samen met hun inwoners, het kerkbestuur én experts, de toekomst van hun kerk. En dit onder begeleiding van een multidisciplinair team en de adviseur Kerken van de provincie Antwerpen. De provincie begeleidt niet alleen, maar geeft lokale besturen ook een financieel duwtje in de rug. We subsidiëren zowel het bestemmingsonderzoek als de aanpassingsinvesteringen. Tot slot maken we lokale besturen wegwijs in het nieuwe kerkenbeleid en de subsidiemogelijkheden. Via online webinars delen we kennis en ervaring, en inspireren we met goede praktijken.

“Door een her- of nevenbestemming stel je de toekomst van het kerkgebouw veilig. En door dit op een participatieve manier aan te pakken – in cocreatie met lokale besturen, kerkbesturen, inwoners, lokale verenigingen, het buurtcomité, lokale handelaren én experts … - creëer je een stevig draagvlak en maak je van een parochiekerk of kapelanij weer een levendige ontmoetingsplek.” Gert Van Daele, adviseur Kerken

Wil je meer weten over ons aanbod? Welke kerken in aanmerking komen, hoe zo’n kerkentraject verloopt en op welke subsidie jouw project kan rekenen? Je verneemt er meer over op de pagina over het participatietraject kerken.

(Her)bekijk het webinar van Kerkplus.

Contact

Gert Van Daele
Functie
Adviseur herbestemming kerken