Skip to main content

Scoor bij Europa

Broed je op een project en ben je op zoek naar financiële steun om het te realiseren? Dan zijn Europese subsidies misschien iets voor jou. Daarvoor dien je een projectvraag in. Maar hoe begin je daaraan? 

 

 

Europese fondsen kunnen een boost geven aan waardevolle projecten in jouw gemeente. En niet alleen financieel. Deelnemen aan een Europees project is ook een kans om je netwerk te vergroten en kennis uit te wisselen, wat op zich weer deuren opent naar nieuwe ideeën en creativiteit. Maar waar moet je op letten voor je aan een Europees project begint?  

 

Vertrek van een helder concept 

Wat wil je bereiken? Waar liggen je ambities? Wie neemt welke rol op? Wat is de meerwaarde van je project voor je inwoners en je gemeente? Hoe draagt het bij aan een slimmer, groener en inclusiever Europa? Zorg dat je een duidelijk beeld van je project voor ogen hebt. Dat helpt om er goed over te communiceren, de geschikte partners aan te trekken en je project in de juiste richting te sturen.  

 

Zorg voor een goed fundament 

Het is een cliché, maar daarom niet minder waar: zonder draagvlak sta je nergens. Een project waar het voltallige bestuur en je inwoners achter staan, heeft meer slaagkans. Zorg dus voor steun en een formeel akkoord. Maak afspraken over tijdsbesteding en taakverdeling. En stel een gedegen financieel plan op, want een Europees project wordt nooit volledig gefinancierd.  

 

Ken je rechten en plichten 

Een goede projectvoorbereiding houdt o.a. in dat je de regels en vereisten van het subsidieprogramma kent. Let daarbij vooral op verantwoordelijkheden rond financiële en inhoudelijke rapportering. Bij een Europees project komt natuurlijk ook administratie kijken. Denk van tevoren al eens na over de praktische projectopvolging en de verzameling van bewijsstukken.  

 

In zee met de juiste partners 

Ontmoet je partners persoonlijk voor je het project indient. Wat wil jij en wat wil de ander? Bepaal wat nodig is en formuleer een gezamenlijk vertrekpunt. Zorg voor minstens één partner met ervaring en zet afspraken over verantwoordelijkheden, uitgaven en vergoedingen … op papier.  

 

Schrijf een sterk projectdossier 

Hoe overtuig je de beoordelaars aan de andere kant van de tafel? Door een realistisch en aantrekkelijk dossier te presenteren, met glasheldere doelen en argumenten waarom jouw project noodzakelijk is. Zo’n dossier bouw je niet snel snel op, trek er voldoende tijd voor uit. Feedback of hulp vragen aan de dienst Europa? Goed idee!  

 

Stel een projectplanning op 

Hoe duidelijker en gedetailleerder de planning, hoe beter. Bepaal voor elke projectfase de bijbehorende activiteiten en bepaal voor elke activiteit de noodzakelijke stappen, de verantwoordelijken, de beoogde resultaten en de kosten. Sta ook stil bij de projectopvolging en evaluatie: welke indicatoren hanteer je? Wanneer las je opvolgmomenten in? Hoe stuur je bij?  
 

Dienst Europa staat voor je klaar

Broed je op een projectidee, groot of klein, maar krijg je het niet vertaald in een aanvraag? Wil je het eerst eens aftoetsen of heb je geen idee bij welke fondsen aan te kloppen? Onze specialisten van de dienst Europa helpen je graag op weg met een ervaren blik op jouw dossier, nuttige contacten en tips om je project naar een hoger niveau te tillen.  

 

Meer inspiratie en concreet aan de slag? 

In het Provinciehuis organiseren we meerdere tweedaagse opleidingen ‘Hoe bouw ik een Europees project?’. De opleiding in april is intussen volzet, schrijf je dus tijdig in voor de opleiding op 18 en 25 oktober. 

Contact

Hanne Witters
Adviseur Europese fondsen
Dienst Europa
T +32 3 240 58 22
M +32 486 677 098