Skip to main content

Een wereld aan kansen

De opdracht van Liesbeth Andries: het mondiaal beleid van de provincie Antwerpen in goede banen leiden. Daarvoor wil ze letterlijk en figuurlijk grenzen verleggen. “Lokale thema’s met een mondiale bril bekijken en over beleidsdomeinen heen, dat zouden we nog meer mogen doen, want het heeft alleen maar voordelen”, bepleit Liesbeth.

Inleefreis Ivoorkust

Als coördinator Mondiaal Beleid sta je met twee voeten in de wijde wereld. Stond die internationale focus voor jou in de sterren geschreven?

“Als student was ik geboeid door het verleden en gebeten door internationale politiek. Ik heb eerst hedendaagse geschiedenis aan de VUB gestudeerd en daarna internationale betrekkingen aan de KU Leuven en Ontwikkelingssamenwerking aan de UGent. Mijn interesse voor internationale aangelegenheden zat er dus wel al vroeg in. Het is ook altijd mijn droom geweest om daar professioneel iets mee te doen. En kijk, dat is gelukt.”

 

Hoe ben je in deze functie gerold?

“Mijn loopbaan ben ik gestart als coördinator van ‘Kleur Bekennen’, een project om scholen te begeleiden rond mondiale thema’s en interculturaliteit. In 2010 maakte ik de overstap naar de provincie Antwerpen. Als ‘Beleidsadviseur lokaal mondiaal beleid, fair trade & SDG's’ begeleidde ik lokale besturen in mondiaal beleid en SDG-trajecten. Heel boeiend! In 2019 werd ik ‘Beleidsadviseur Zuidwerking’ en sinds 2020 ben ik aan de slag als coördinator Mondiaal Beleid. Die job combineert alles wat me boeit.”

 

Op welke thema’s focust het mondiaal beleid van de provincie?

“We ondersteunen projecten wereldwijd. In Peru en Congo zetten we in op bosherstel- en bescherming, ruimtegebruik en biodiversiteit. Dit doen we in samenwerking met BOS+ en de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen. Tegelijk wordt ook de resterende CO2-uitstoot van ons bestuur gecompenseerd. Lokale besturen kunnen intekenen op dit partnerschap en deze doelen. De partnerschappen met UNICEF in Ivoorkust en El Recuerdo in Guatemala besteden aandacht aan onderwijs, milieu en toegankelijke groene ruimten, gendergelijkheid en erfgoed. Via een overeenkomst met het 4de Pijlersteunpunt worden jaarlijks een 75-tal ‘burgerinitiatieven voor internationale solidariteit’ ondersteund rond diverse thema’s. Daarnaast versterken we als ‘FairTradeProvincie’ de garantie dat producenten wereldwijd een eerlijk inkomen ontvangen, met respect voor ecologie en sociale rechten. Verder reikt de provincie jaarlijks de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek’ uit aan de beste afstudeerprojecten m.b.t. mondiale thema’s."

“Om een duurzaam beleid te voeren in een geglobaliseerde wereld is het belangrijk dat we voorbij de provinciegrenzen kijken.”

Hoe probeer je het verschil te maken?

“Mondiaal Beleid vraagt om samenwerking en uitwisseling. Ik werk samen met collega’s uit de andere provinciale beleidsdomeinen en met externe partnerorganisaties. We zetten sterk in op kennisdeling, via netwerkmomenten en vormingen om sterkere werkingen en resultaten hier en wereldwijd te verkrijgen. Een mooi voorbeeld is de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek’ die de provincie Antwerpen jaarlijks uitreikt aan de beste afstudeerprojecten rond mondiale thema’s, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de hogescholen AP, Karel de Grote & Thomas More.”

 

Je bent net terug van een projectbezoek in Ivoorkust. Kan je daar iets meer over vertellen?

“In Ivoorkunst steunen we het UNICEF-project ‘Klaslokalen bouwen met stenen uit gerecycleerd plastic’, waarin armoedebestrijding, technische en economische vaardigheden, milieu, gendergelijkheid en kwalitatief onderwijs samenkomen. Vijf leerlingen uit het Antwerpse Provinciaal Onderwijs kregen de kans om mee op projectbezoek te gaan. Op die manier bieden we jongeren een goed en correct beeld van wat zich wereldwijd afspeelt en wat projectondersteuning allemaal omvat. Zo’n bezoek sluit ook aan op de visie van het provinciaal onderwijs waarin internationalisering en netwerking een centrale rol spelen.”

 

Jullie waren een kleine week ter plaatse. Welke inzichten hebben jullie zoal opgedaan?

“De leerlingen werden helemaal ondergedompeld in de Ivoriaanse realiteit. Het mooie is dat de uitwisseling echt in twee richtingen verliep. We denken wel eens dat wij in het Westen de beste kennis en kunde bezitten, maar in onze projecten werken we vanuit gelijkwaardigheid. Mensen ter plaatse empoweren is ontzettend belangrijk. Onze leerlingen waren erg onder de indruk van de Ivoriaanse knowhow rond o.m. afvalverwerking en circulaire economie. Maar ook van de enorme menselijke veerkracht om uit de armoede te geraken en werk te maken van gelijke kansen voor jongens en meisjes. Iedere leerling zal nu in de eigen school zijn medeleerlingen en leerkrachten informeren en sensibiliseren rond het project en de hieraan gekoppelde mondiale thematieken. ATV reisde mee en maakte een reportage. Zo delen we de kennis uit dit bezoek ook met het brede publiek.”

Wat is volgens jou de grootste uitdaging waar we inzake mondiaal beleid voor staan?

“We leven in een geglobaliseerde wereld: mensen, goederen, geld en informatie zijn wereldwijd verbonden met elkaar. Globalisatie zorgt voor mondiale uitdagingen op het vlak van klimaat, armoede, ongelijkheid, handel, ruimtegebruik, enz. Uitdagingen die niet stoppen aan de provinciegrenzen. Politieke beleidskeuzes of acties die we hier op touw zetten, hebben vaak gevolgen wereldwijd én omgekeerd. Willen we als provincie een duurzaam beleid voeren, dan kunnen we niet anders dan rekening houden met de wereld buiten de provinciegrenzen. En dan moet die wereld ook een plaats hebben in ons beleid.”

 

Geldt dat ook voor lokale besturen?

“Absoluut. Lokale thema’s aan globale uitdagingen koppelen, is relevant omdat je dan kan inzetten op kruisbestuiving en het realiseren van win-wins. Mondiaal beleid zet best in op thema’s waar ook andere beleidsdomeinen op focussen. Denk aan klimaat en milieu, duurzaamheid, gender, armoede … Zo kan je aan kennisdeling doen, goede praktijken uitwisselen en synergieën creëren. Op die manier versterk je elkaar en hebben je inspanningen een groter effect, hier én wereldwijd.”

 

Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?

“Veel lokale besturen willen zich inzetten voor een beter klimaat, voor meer en beter bos en een gezondere biodiversiteit, in de eigen regio en wereldwijd. Dat kunnen ze doen door in te tekenen op ons BOS+-project in Peru. Zo investeren ze niet alleen in bosherstel en bosbescherming maar komen ze ook tegemoet aan andere SDG’s, want dit project mikt ook op een duurzame socio-economische ontwikkeling van de lokale bevolking. Op deze manier gaan het streven naar klimaatdoelen en mondiale samenwerking hand in hand. Een win-win voor natuur én mens! Elk deelnemend lokaal bestuur kan bovendien via de provincie rekenen op uitwisseling en netwerking met andere betrokken lokale besturen en BOS+ omtrent dit engagement.”

 

Wat boeit je in je werk?

“De veelzijdigheid. Bijleren is voor mij altijd een belangrijke drijfveer geweest. Ik vind het boeiend om rond relevante, actuele thema’s te werken en in contact te komen met diverse culturen. Dat verruimt mijn wereldbeeld en het helpt ook om dingen in perspectief te plaatsen.”

 

Weegt zo’n uitdagende, internationale job niet op je werk-privébalans?

“Ik ben omringd door gedreven mensen en ik haal veel voldoening uit mijn werk, dat maakt het allemaal haalbaar. Ik streef ernaar om 1 à 2 projectbezoeken in het buitenland per jaar te doen. Mijn leven en werk lopen ook vaak door elkaar, want aan tafel heb ik het regelmatig met mijn kinderen over mijn job. Waar het hart van vol is, weet je wel …” (lacht)

 

Heb je nog een interessante lees- of podcasttip over jouw vakgebied?

“Het boek ‘Van liefdadig naar rechtvaardig’ van Els Hertogen, algemeen directeur van 11.11.11, over de toekomst van internationale solidariteit kan ik warm aanbevelen. ‘International Development Cooperation Today’ van Patrick Develtere is een aanrader als je meer wilt weten over de rol en werking van de verschillende actoren in mondiaal beleid. Daarnaast tip ik graag nog ‘How remarkable women lead’ van Joanna Barsh & Susie Cranston en ‘Socrates op sneakers’ van Elke Wiss, een heerlijk boek over hoe je goede vragen stelt en met een open geest luistert.”

Wie is Liesbeth Andries?

Functie:

Coördinator Mondiaal Beleid

Gezin:

mama van Andries (16) en Hannelore (11)

Woont in:

Sint-Katelijne-Waver

Vrije tijd:

Ik geniet van de natuur, tuinieren en gezellig tafelen met het gezin, familie en vrienden, en urenlange gesprekken voeren over kleine en grote dingen.

Favoriete landingsplek in Antwerpen:

In domein Roosendael ga ik vaak wandelen. Prachtige natuur en mooie historische gebouwen: een topcombinatie, wat mij betreft!