Aanbod voor lokale besturen

Stevig Antwerps engagement

Bosherstel en bosbescherming in Peru

De provincie Antwerpen gaat het engagement aan om vanaf 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn. Hiervoor gaat de provincie Antwerpen een samenwerking aan met BOS+ om jaarlijks 4000 ton CO2 te compenseren door de aanplant van 72 hectare bomen in het Amazonewoud. Dit als laatste stap, na het beperken van de CO2 uitstoot van de eigen organisatie.

Daarnaast beschermt de provincie Antwerpen 60 000 ha tropisch woud, een gebied vergelijkbaar met de totale bosoppervlakte die onze provincie rijk is.

Opkweek van plantgoed in Amazonewoud, Peru
Opkweek van plantgoed in Amazonewoud, Peru

Focus op biodiversiteit en bosbescherming in DR Congo

De provincie Antwerpen zet zich in voor het behouden en stimuleren van de biodiversiteit in het natuurreservaat Lomako-Yokokala, meer bepaald m.b.t. de bonobo populatie. Als een topsoort, zoals de bonobo, die het meest veeleisend is inzake de kwaliteit van het leefmilieu het goed doet, dan betekent dit immers ook dat de overige dieren voldoende draagkracht in deze omgeving vinden om te floreren.

Eveneens zorgt de provincie Antwerpen voor de bescherming van 100.000 ha bos in 2022 en vanaf 2023 362.500 ha bos in dit Congolese natuurreservaat.

Hiervoor werkt provincie Antwerpen samen met de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) , via het project ‘Het behoud van bonobo’s en overige diersoorten in het natuurreservaat van Lomako-Yokokala, via bosbescherming en begeleiding van de lokale gemeenschap’ te DR Congo. 

Sterke mondiale projecten met voordelen voor de lokale bevolking

Deze inzet op biodiversiteit, bosherstel en bosbescherming in het Zuiden is steeds gekoppeld aan de duurzame socio-economische ontwikkeling van de lokale bevolking.

Op deze manier gaan het streven naar globale klimaatdoelen en mondiale samenwerking hand in hand. Een win-win voor natuur én mens!

Lokaal ondersteunt mondiaal

Heel wat steden en gemeenten delen het provinciale engagement voor een beter klimaat, voor meer en beter bos en een gezondere biodiversiteit, in de eigen regio en het Zuiden.

Via een aansluiting bij één of beide project kunnen lokale besturen dit engagement waarmaken door te investeren in biodiversiteit, bosherstel en/of bosbescherming in DR Congo en/of Peru.

Daarnaast is klimaatneutraliteit een ambitie van talrijke overheden. Als aanvulling op de beperking van CO₂-uitstoot en bosaanplant op het eigen grondgebied (na te gaan d.m.v. de gemeentelijke broeikasgasinventaris) kunnen lokale besturen, d.m.v. aansluiting bij het BOS+ project, bijkomend aan CO₂-compensatie doen via bosherstel in het Peru.

Elk deelnemend lokaal bestuur kan bovendien via de provincie rekenen op uitwisseling en netwerking tussen andere betrokken lokale besturen, BOS+ en KMDA omtrent dit engagement.

Met dit project zetten we in op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, SDG’s: ‘1 strijd tegen armoede’ en ’13 klimaatactie’. 

Wens je als lokaal bestuur meer info of heb je interesse om deel te nemen? Contacteer ons beslist!