Klimaatneutrale provincie

Wat doet de provincie om klimaatneutraal te worden?

  1. Energie besparen
  2. Zelf groene energie opwekken of inkopen
  3. Compenseren, door bijvoorbeeld CO2-besparende maatregelen op een andere locatie te betalen. Zo sponseren we bijvoorbeeld projecten rond hernieuwbare energie lokaal of in ontwikkelingslanden.

Ook voor het klimaatbeleid op het grondgebied onderneemt de provincie samen met de gemeenten stappen.

Wil je zelf ook je energieverbruik verminderen en duurzamer leven

Doe mee! En laat je inspireren door ons aanbod.