Een ambitieus klimaatbeleid

De provincie wil de uitstoot van haar eigen organisatie en die van haar grondgebied drastisch verlagen. Bovendien wil ze ook anticiperen op klimaatveranderingen. Met haar ambitieus klimaatadaptatieplan is ze een voorbeeld en inspiratiebron voor andere overheden.

Momenteel werkt de provincie hard aan een nieuw geïntegreerd klimaatplan, gebaseerd op de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Vanaf 2021 treedt dit nieuwe klimaatplan in werking.