Klimaatneutrale provincie

Wat doet de provincie om klimaatneutraal te worden?

  1. Energie besparen
  2. Zelf groene energie opwekken of inkopen
  3. Compenseren, door bijvoorbeeld CO2-besparende maatregelen op een andere locatie te betalen. Zo kunnen we bijvoorbeeld projecten rond hernieuwbare energie lokaal of in ontwikkelingslanden sponsoren.

Ook voor het klimaatbeleid op het grondgebied onderneemt de provincie samen met de gemeenten stappen.

Wil je zelf ook je energieverbruik verminderen en duurzamer leven?

  • Ga op bezoek bij KampC in Westerlo voor advies over duurzaam bouwen.
  • Doe mee met de samenaankoop zonnepanelen of groene stroom van de provincie.
  • Doe mee aan de acties op www.vriendvan.be