Uitstoot

De broeikasgasuitstoot van de provincie?

Ook in 2016 houdt de dalende trend stand, dankzij inspanningen van de provincie voor energiebesparende maatregelen in het gebouwenpark!

Als we bij de berekeningen rekening houden met het weer, dan zien we een duidelijke daling van de uitstoot, ook ten opzichte van 2014, het warmste jaar sinds de metingen.

De broeikasgasuitstoot van de provincie als organisatie in 2016 bedroeg zonder rekening te houden met de impact van het weer 10.743 ton CO2-equivalenten. Dat is 1.784 ton CO2-equivalenten minder dan in de eerste broeikasgasinventaris in 2006. Houden we rekening met de opname van CO2 door  de bossen in eigendom van de provincie en met de inspanningen voor het plaatsen van hernieuwbare energie op/in onze gebouwen, dan bedraagt onze netto jaarlijkse uitstoot 5.618 ton CO2-equivalenten.

Sinds 2006 zetten we in op een combinatie van maatregelen:

  • In 2009 daalde de uitstoot van ons elektriciteitsverbruik met meer dan de helft door de aankoop van groene stroom.
  • Verschillende stookinstallaties werden vernieuwd.
  • Het oude (en energieverslindende) provinciehuis werd afgebroken en het tijdelijke Provinciehuis Aan de Singel verbruikt veel minder energie.
  • In verschillende provinciegebouwen daalde het verbruik van elektriciteit en/of gas met meer dan 10% door in te zetten op een betere regeling van de verwarming en verlichting, detectie van lekstromen, doorgedreven renovatie, …

Wil je meer weten over de berekeningsmethode, de keuzes bij de opmaak van het rapport, de berekeningsmethodologie per type uitstoot?

Lees dan hieronder het volledige broeikasgasrapport 2016.