Provincie klimaatneutraal

Het volledige broeikasgasrapport 2018 vind je onderaan deze pagina.

In 2018 stootte het provinciale bestuur 10.169 ton broeikasgassen of CO2-equivalenten uit. De bossen in eigendom van de provincie (onze groendomeinen, recreatiedomeinen) namen 5.249 ton COop. Met de eigen productie van zonnepanelen werd een uitstoot van 61 ton CO2 vermeden. Dat betekent dat we nog een netto uitstoot van 4.859 ton CO2 hebben.

Op de eerste plaats willen we deze resterende uitstoot zo veel mogelijk verder verminderen natuurlijk! Een opdracht voor de komende jaren.

Ondertussen compenseren we onze resterende uitstoot: Dit doen we door te zorgen voor herbebossing in het Amazonewoud, via een samenwerking met BOS+ (project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’).

Besluit: we zijn een klimaatneutrale organisatie, maar onze ambitie stopt hier niet. De komende jaren werken we verder aan een vermindering van onze uitstoot met het nieuwe klimaatplan 2030.

3_Broeikasgas-uitstoot_2

Stookinstallaties vormen onze voornaamste uistootbron (60 %). Sinds we alleen nog maar groene stroom aankopen of zelf produceren, is het aandeel van ons elektriciteitsverbruik sterk verminderd (14 %). De dieren en mest van onze landbouw onderzoeksstations, landbouwscholen en kinderboerderij zorgen voor 11 % van onze uitstoot, een even groot aandeel als onze verplaatsingen (11 %). Onze machines en toestellen ten slotte zorgen voor 3.3 % van onze uitstoot.

2_Broeikasgas-uitstoot_p2

Ook de gemeentebesturen doen mee

41 gemeenten hebben samen met de provincie Antwerpen het engagement aangegaan om als organisatie klimaatneutraal te worden tegen 2020. 

Broeikasgasrapport

Wil je meer weten over de berekeningsmethode, de keuzes bij de opmaak van het rapport, de berekeningsmethodologie per type uitstoot?

Lees dan hieronder het volledige broeikasgasrapport 2018.