Provincie klimaatneutraal

Het volledige broeikasgasrapport 2020 vind je onderaan deze pagina.

1_pagina

In 2020 stootte het provinciale bestuur 8.225 ton broeikasgassen of CO2-equivalenten uit. De bossen in eigendom van de provincie (onze groendomeinen, recreatiedomeinen) namen 5.292 ton COop. Met de eigen productie van zonnepanelen werd een uitstoot van 92 ton CO2 vermeden. Dat betekent dat we nog een netto uitstoot van 2.840 ton CO2 hebben.

Op de eerste plaats willen we deze resterende uitstoot zo veel mogelijk verder verminderen natuurlijk! Een opdracht voor de komende jaren.

Ondertussen compenseren we onze resterende uitstoot: Dit doen we door te zorgen voor herbebossing in het Amazonewoud, via een samenwerking met BOS+ (project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’).

Besluit: we zijn een klimaatneutrale organisatie, maar onze ambitie stopt hier niet. De komende jaren werken we verder aan een vermindering van onze uitstoot met het nieuwe klimaatplan 2030.

Aandeel uitstoot per activiteit

Stookinstallaties vormen onze voornaamste bron van uitstoot (60 %). Sinds we alleen nog maar groene stroom aankopen of zelf produceren, is het aandeel van ons elektriciteitsverbruik sterk verminderd (14 %). De dieren en mest van onze landbouw onderzoeksstations, landbouwscholen en kinderboerderij zorgen voor 13 % van onze uitstoot, verplaatsingen veroorzaken 10 %. Onze machines en toestellen ten slotte zorgen voor 3,8 % van onze uitstoot.

Daling  netto broeikasgasuitstoot sinds 2006

Door onze activiteiten stoten we broeikasgassen uit. Onze bossen in de groen- en recreatiedomeinen zorgen dan weer voor opname van broeikasgassen. Het verschil tussen die twee noemen we de resterende of de netto broeikasgasuitstoot. Onze netto uitstoot is van 2006 tot 2020 met bijna 70% gedaald.

Onze bruto-uitstoot is sinds 2006 met 34% gedaald. In 2020 droegen ook de coronamaatregelen (verplicht telewerk, schrappen van activiteiten) bij aan de daling. 

Ook de gemeentebesturen doen mee

41 gemeenten hebben samen met de provincie Antwerpen het engagement aangegaan om als organisatie klimaatneutraal te worden tegen 2020. 

Broeikasgasrapport

Wil je meer weten over deze cijfers, over de berekeningsmethode en de keuzes bij de opmaak van het rapport?

Lees dan hieronder het volledige broeikasgasrapport 2020.