Provincie klimaatneutraal

Het volledige broeikasgasrapport 2022 vind je helemaal onderaan de pagina.

Op de goede weg...

Onze broeikasgasuitstoot is tussen 2016 en 2022 met bijna 20 % gedaald. We zijn dus op de goede weg, want tegen 2030 willen we minstens 40 % minder uitstoot realiseren. En er staan nog heel veel acties op stapel in ons klimaatplan “Plan Vandaag”. 

Je ziet het meteen: stookinstallaties veroorzaken het grootste deel van de broeikasgasuitstoot.  

Ook dit zorgt voor uitstoot:

  • landbouwactiviteiten (dieren en mest in onze landbouwonderzoeksstations, landbouwscholen en kinderboerderij)
  • verplaatsingen (voor woon-werkverkeer of dienstverplaatsingen)
  • machines en toestellen (zoals een generator, grasmaaier of kettingzaag op fossiele brandstof) 

Al deze zaken worden samengeteld in onze totale broeikasgasuitstoot. 

Alleen elektriciteit zie je hier niet (meer) staan. Veroorzaakt dat geen broeikasgassen dan? Zeker, maar we volgen voor onze berekeningen de werkwijze van Vlaanderen en Europa. Elektriciteit wordt daar bij de producent gerekend, waar de CO2 vrijkomt, en niet bij de gebruiker. Dat neemt niet weg dat we ons elektriciteitsverbruik wel blijven meten en verminderen én dat we bij de provincie enkel groene stroom gebruiken, zelf geproduceerd of aangekocht. 

Uitstoot, maar ook opname: een klimaatneutrale organisatie

In 2022 stootten we 7.081 ton broeikasgassen of CO2-equivalenten uit. Maar we zorgen ook voor opname van broeikasgassen. Als provincie bezitten we nl. heel wat bossen in onze groen- en recreatiedomeinen. Dankzij deze groene longen wordt het grootste deel van onze CO2-uitstoot terug opgenomen (5.442 ton CO2).  

Dat betekent dat er in 2022 nog een overschot was van 1.639 ton CO2, waarmee we het broeikasgaseffect verder veroorzaken. Om dat te compenseren, investeren we jaarlijks in herbebossing in het Amazonewoud, via een samenwerking met Bos+. Er wordt een oppervlakte van 60.000 ha beschermd (vergelijkbaar met de oppervlakte van onze provincie) en 24 ha aangeplant.

We mogen ons dus een klimaatneutrale organisatie noemen, maar daar stopt onze ambitie niet. De komende jaren werken we verder aan een vermindering van onze uitstoot met het klimaatplan 2030 – Plan Vandaag. 

Broeikasgasrapport

Wil je meer weten over deze cijfers, over de berekeningsmethode en de keuzes bij de opmaak van het rapport?

Lees dan hieronder het volledige broeikasgasrapport 2022.