Klimaatplan

Certificering via ISO 14001 garandeert resultaten

We zijn een ISO 14001 gecertificeerde provincie. Dat zorgt voor een blijvende evaluatie van onze acties en van de resultaten. Zo wordt gegarandeerd dat de provincie als organisatie ook na 2020 'klimaatneutraal' blijft én dat onze broeikasgasuitstoot blijft dalen. Het aandeel dat we nog moeten compenseren zal dus steeds kleiner worden en evolueren naar een minimum. 

Een klimaatplan werkt alleen als het gedragen is in de organisatie

Het klimaatplan van de provincie werd door verschillende diensten samen opgemaakt en is in uitvoering sinds 17 november 2011.