Duurzame gebouwen

Sinds mei 2013 moeten al onze nieuwe gebouwen én totaalrenovatieprojecten voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. Die vertaalden we toen naar de energiestandaard passief. Daarmee zorgde de provincie Antwerpen destijds voor een unieke beslissing in Vlaanderen, en was de Europese verplichtingen ver voor.

In september 2015 optimaliseerden we onze energiestandaard. We legden nieuwe criteria vast, afgeleid uit de inmiddels verder ontwikkelde rekenmethodiek EPB. Het doel: een ambitieuze energiestandaard waarborgen. Passief werd BEN+. We hanteren BEN als streefdoel, en we stellen extra eisen wat betreft luchtdichtheid en hernieuwbare energie. 

Deze gebouwen kregen al een passiefcertificaat:

  • nieuw provinciehuis, Antwerpen
  • fietsbelevingspunt De Velodroom, onderdeel van het nieuwbouwproject De Blauwe Halte in De Schorre, Boom
  • vervangbouw in het Sportcentrum Peerdsbos, Brasschaat
  • onthaalgebouw in De Averegten, Heist o/d Berg

Voor deze werf geldt het ambitieniveau passief:

  • nieuw dienstencentrum in het Prinsenpark, Retie

Dit gebouw voldoet aan de criteria voor BEN+:

  • uitbreiding van de Hooibeekhoeve

Voor deze werf geldt het ambitieniveau BEN+:

  • nieuwe nijverheidsklassen van PTS Mechelen

Een zeer laag K-peil behaalden we voor:

  • sportclubs in het Rivierenhof
Provinciehuis in ruwbouwfase, met betonkernactivering als duurzaam verwarmingssysteem
Provinciehuis in ruwbouwfase, met betonkernactivering als duurzaam verwarmingssysteem

Provinciehuis: op en top duurzaam

Ook het nieuwe provinciehuis is duurzaam: hoogwaardig geïsoleerde gevels, verwarmen en koelen met behulp van geothermie, zonnepanelen op het dak en gebruik van regenwater voor sanitaire voorzieningen. 

Bovendien hanteren we voor het hele traject de BREEAM duurzaamheidsmeter. Een breed systeem, dat ook werfopvolging, management en beheer en uitbating van het gebouw omvat. 

Op de ondergrondse parking ligt een intensief groendak als onderdeel van een gloednieuwe tuin. Het onderhoud gebeurt ecologisch, zonder gebruik van pesticiden en met slim gekozen beplanting.

Schildersatelier omgetoverd tot stijlvolle vakantiewoning: renovatie met respect voor erfgoedwaarde, en toch een excellent E-peil
Schildersatelier omgetoverd tot stijlvolle vakantiewoning: renovatie met respect voor erfgoedwaarde, en toch een excellent E-peil

Erfgoed in de kijker: renovatie schildersatelier

Het voormalige schildersatelier bij kasteel d’Ursel in Hingene werd omgebouwd tot een stijlvol gastenverblijf voor 8 personen, het Atelier van Antonine.

Het historische gebouw uit 1878 werd met respect voor de erfgoedwaarde aangepast aan de huidige energetische normen. De EPB-controleberekeningen tonen ons een E-peil van 84, 6 punten beter dan het maximaal toegestane E-peil van 90.