Duurzame gebouwen

Sinds mei 2013 moeten al onze nieuwe gebouwen én totaalrenovatieprojecten voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. Die vertaalden we toen naar de energiestandaard passief. Daarmee zorgde de provincie Antwerpen destijds voor een unieke beslissing in Vlaanderen, en was de Europese verplichtingen ver voor.

In september 2015 optimaliseerden we onze energiestandaard. We legden nieuwe criteria vast, afgeleid uit de inmiddels verder ontwikkelde rekenmethodiek EPB. Het doel: een ambitieuze energiestandaard waarborgen. Passief werd BEN+. We hanteren BEN als streefdoel, en we stellen extra eisen wat betreft luchtdichtheid en hernieuwbare energie. 

Deze gebouwen behaalden een passiefcertificaat:

 • nieuw provinciehuis, Antwerpen
 • fietsbelevingspunt De Velodroom, onderdeel van het nieuwbouwproject De Blauwe Halte in De Schorre, Boom
 • vervangbouw in het Sportcentrum Peerdsbos, Brasschaat
 • onthaalgebouw in De Averegten, Heist o/d Berg

Deze gebouwen voldoen aan de eisen van BEN of BEN+:

 • uitbreiding administratief gebouw van de Hooibeekhoeve
 • uitbreiding en renovatie schoolgebouw avAnt Rivierenhof
 • nieuwe STEM-klassen voor PTS Mechelen

Een zeer laag K-peil behaalden we voor:

 • sportclubs voetbal en korfbal in het Rivierenhof

Voor deze werf loopt het traject voor passiefcertificatie nog:

 • nieuw dienstencentrum in het Prinsenpark in Retie

Voor deze werven geldt ambitieniveau BEN+:

 • nieuwe loods met klaslokalen voor PITO Stabroek
 • nieuw schoolgebouw blok G voor PTS Mechelen
gevel provinciehuis
De gevel is maar voor 40% beglaasd, om opwarming door zonnewarmte te verhinderen

Provinciehuis: op en top duurzaam

Ook het nieuwe provinciehuis is duurzaam: hoogwaardig geïsoleerde gevels, verwarming en koeling met behulp van geothermie, zonnepanelen op het dak en gebruik van regenwater voor sanitaire voorzieningen.

Op de ondergrondse parking ligt een intensief groendak als onderdeel van een gloednieuwe tuin. Het onderhoud gebeurt ecologisch, zonder gebruik van pesticiden en met slim gekozen beplanting.

Het provinciehuis behaalde een passiefcertificaat en voldoet aan de normen van BEN+. Als kers op de taart kreeg het ook een BREEAM-certificaat met score 'Excellent'.

Deze aflevering van De Ronde geeft je een boeiende inkijk in de technische ruimte van het provinciehuis.

Schildersatelier omgetoverd tot stijlvolle vakantiewoning: renovatie met respect voor erfgoedwaarde, en toch een excellent E-peil
Schildersatelier omgetoverd tot stijlvolle vakantiewoning: renovatie met respect voor erfgoedwaarde, en toch een excellent E-peil

Erfgoed in de kijker: renovatie schildersatelier

Het voormalige schildersatelier bij kasteel d’Ursel in Hingene werd omgebouwd tot een stijlvol gastenverblijf voor 8 personen, het Atelier van Antonine.

Het historische gebouw uit 1878 werd met respect voor de erfgoedwaarde aangepast aan de huidige energetische normen. De EPB-controleberekeningen tonen ons een E-peil van 84, 6 punten beter dan het maximaal toegestane E-peil van 90.

Plan Vandaag

Met meer dan 200 klimaatacties werkt de provincie aan een leefbare en klimaatveilige toekomst. Alle acties samen vormen een ambitieus klimaatplan om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen: Plan Vandaag. Of ook: plan vandaag, voor het veilige klimaat van morgen. De acties zijn gebundeld in 7 grote doelstellingen.   

Meer weten? Bekijk alle acties op www.planvandaag.be