Duurzaam gebouw

Zuinig verwarmen en koelen

Een klassieke verwarmingsinstallatie op gas of stookolie vind je niet meer in het provinciehuis. Hieronder lees je over boorgat-energieopslag (BEO), betonkernactivering en de principes van ventilatie en de dynamische simulatietechniek (slimme thermostaat). Al die elementen dragen ertoe bij dat we gecontroleerd en zuinig verwarmen en koelen.

Werf provinciehuis aanleg BEO-veld februari 2015

Boorgat-energieopslag (BEO)

Met boorgat-energieopslag (BEO) gebruiken we de thermische bodemcapaciteit om het gebouw te verwarmen en te koelen. Die techniek is niet enkel milieuvriendelijk en energiezuinig, maar ook economisch interessant.

Een gesloten hydraulisch systeem onttrekt in de winter warmte uit de bodem via een warmtepomp, en recupereert de verlaagde bodemtemperatuur in de zomer voor koeling.

De 350 boorgaten hebben een diepte van ongeveer 100 meter. Samen vormen ze een groot ondergronds opslagvolume, een BEO-veld.

In combinatie met betonkernactivering krijg je een aangenaam comfort met lage temperatuurverwarming en hoge temperatuurkoeling. De koudelevering heet ‘vrije koeling’ en kent een zeer hoog rendement, omdat er enkel een circulatiepomp nodig is. Bij 'vrije koeling' wordt het warmtepomp-gedeelte van de installatie niet gebruikt. De warmte-koude uitwisseling loopt dan via warmtewisselaars.

Werf provinciehuis aanleg betonkernactivering congresgebouw

Betonkernactivering

Betonkernactivering kun je zien als een geavanceerde vloerverwarming waarbij we de volledige massa van de betonstructuur gebruiken om warmte en koude te bufferen.

Het torengebouw heeft een groot volume aan beton. Beton dat het gebouw rechthoudt, maar ook deels de binnentemperatuur regelt. Dankzij de warmte- en koudeopslagcapaciteit van het beton koelt het gebouw nooit echt af. Het beton straalt warmte of koelte uit en fungeert dus als verwarmingselement in de winter en koelelement in de zomer. De betonkernactivering ondersteunt de opslagcapaciteit van de betonnen vloerplaten en zorgt voor het nodige comfort. In de kern van de betonnen vloerplaten liggen waterbuizen, gekoppeld aan de BEO-installatie. Het BEO-veld verwarmt of koelt het water in die buizen. Door middel van sondes in de boorgaten wordt het overschot aan warmte in de zomer tijdelijk in de bodem opgeslagen, om met die warmte in de winter het gebouw te verwarmen.

Verwarming op basis van betonkernactivering zorgt voor een zeer aangename basisverwarming op de meest energetische manier. We voegen vloerconvectoren toe als zoneregeling, zodat we een gelijk comfortniveau krijgen over de volledige verdieping.

Wie isoleert moet ventileren

Ook over ventilatie is goed nagedacht. We werken met meerdere afzonderlijke luchtgroepen. De hoeveelheid binnengebrachte verse lucht wordt aangepast aan de vraag per verdieping en we kunnen een accurate fijnregeling toepassen. Om die regeling te sturen, zijn er op de plafonds CO2-meters. De concentratie aan CO2 wordt als waardemeter gebruikt en stuurt de debieten verse lucht per niveau. Wanneer er veel volk op de verdieping (of in een lokaal) is, meet een CO2-detector een toename van CO2 en dan krijgt de ventilator een seintje om meer verse lucht te voorzien. Is er niemand op de verdieping, bijvoorbeeld ’s nachts, dan kan de ventilator ook stoppen met werken. Zo wordt het verbruik van de ventilatoren geminimaliseerd en het comfort verhoogd.

Slimme thermostaat

Om je verwarming thuis te optimaliseren, zijn er slimme thermostaten op de markt. Sommige kun je al met je gsm besturen, zodat het warm is wanneer je thuiskomt. Voor een kantoorgebouw werd het principe van de thermostaat in een aangepaste schaal bedacht. Voor het provinciehuis gebruiken we een dynamische simulatietechniek. Een zeer gedetailleerd rekenmodel ‘simuleert’ het comfort en het energieverbruik over een volledig jaar. Zo maken we een voorspelling met betrekking tot de klimaatcondities binnenin het gebouw, en dat zowel voor een extreem koude als een extreem warme periode in het jaar. Behalve data zoals buitentemperatuur en wind, worden ook data met betrekking tot het gebruik van het gebouw in die simulatie opgenomen. Zo is het tamelijk voorspelbaar dat in de zomer op dagen dat veel personeel aanwezig is, we eerder moeten koelen en dus warmte afvoeren, dan in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dankzij de simulatie kunnen we de ontwerpparameters zo kiezen dat iedereen altijd comfortabel kan werken.

driehoekige ramen

Driehoekige ramen

Ook de vorm van de ramen draagt bij tot een laag energieverbruik. De gevel is maar voor 40% beglaasd, om opwarming door zonnewarmte te verhinderen. Door de driehoekige ramen op hun punt te plaatsen, is er toch veel lichtinval tot diep op de werkvloer. Ook de hoge positie van de ramen - tot aan de plafonds - draagt daartoe bij.

LED-verlichting

Om de ruimtes in het provinciehuis te verlichten, gebruiken we zeer zuinige LED-verlichting.

Zonnepanelen

Op het dak van het provinciehuis liggen 134 panelen voor de productie van elektriciteit, goed voor een totaal vermogen van 32 kWp.

Groendak wordt tuin

Het gebouw is zeer compact, en dat betekent meer ruimte voor de groene omgeving errond. De parking ligt volledig ondergronds, en wordt bedekt met een intensief groendak. Dat groendak zal deel uitmaken van een gloednieuwe publiek toegankelijke tuin.

Je leest er meer over op de pagina over de nieuwe tuin.