Een nieuwe tuin voor de buurt

tuin provinciehuis

Provinciehuis met tuin

Toen de provincie de ontwerpopdracht voor een nieuw provinciehuis uitschreef, gaf ze een basisidee mee: de versnipperde kleine parken in de omgeving 'samenvoegen' tot een geheel en het provincieterrein voor het publiek toegankelijk maken. Door een compact gebouw neer te zetten, is er meer ruimte voor groen. Zo heeft de buurt er een tuin van 23.000 m² bij. Waar vroeger de provincietoren omgeven was door beton en asfalt, groeit nu gras en struikgewas.

tuin provinciehuis

Groendak verbergt parking

De ontwerpers van het provinciehuis hebben de trend om auto’s maximaal uit het stadsbeeld te houden heel letterlijk opgevat. De vroegere bovengrondse parking maakte plaats voor ondergrondse parkeerplaatsen. Daar bovenop ligt een groendak, met bijna 7.000 m² grasveld met klaver ertussen. De brede en licht glooiende grasstrook vormt een handige doorsteek tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei. Er is een pad voor voetgangers en fietsers, met verschillende rustpunten.

Gelderse roos

Duurzame keuzes en beheer

De tuin is een samenwerking tussen verschillende partners, waaronder Xaveer De Geyter Architects (XDGA) en landschapsarchitect Michel Desvigne. Zij kregen de opdracht om een duurzame en ecologische tuin te ontwerpen met focus op inheemse planten. Het beheer van de tuin gebeurt ecologisch, zonder kunstmest of pesticiden.

Biodiversiteit alom in deze tuin. Speenkruid, zomereik en Gelderse roos zijn enkele van de soorten die middenin de stad terug ruimte krijgen. Tussen het gras vind je klaver. Bijen en vlinders zijn er dol op.

Tijdens de bouw van het nieuwe provinciehuis bewaarden we zoveel mogelijk bestaande bomen. We plantten ook nog 154 nieuwe hoogstambomen aan. Je ziet onder meer de groene en rode beuk, gewone esdoorn, winterlinde, zoete kers, zomereik en moeraseik.

Van de 7431 nieuwe heesters maken de bittere wilg en de spierstruik het leeuwendeel uit. Maar ook de vlinderstruik, zwarte vlier, gewone hazelaar, gele en rode kornoelje en sleedoorn ontbreken niet. Klimplanten en bloemen zorgen verder voor een groen en kleurig kader. Bomen, struiken en bodembedekkers waaronder anemonen tonen een gevarieerd kleurenpalet doorheen de seizoenen.

Heel wat dieren vinden een aangename habitat in onze tuin: verwacht je aan groene en bonte spechten, gaaien, roodborstjes, winterkoninkjes, lijsters, merels, mezen, mussen, tortelduiven, bosduiven, stadsduiven, diverse spinnen, torren, wespen, hommels en vlinders van alle kleur en keur.

Wie graag de schaduw opzoekt zal z'n hart kunnen ophalen in een bosachtig stukje tuin. In die zone kan je ook een bijenkast spotten.

Grasveld wordt fleuriger

In september 2023 staken we de schop in de grond. Meerdere zones van het grasveld werden klaargemaakt voor een bloeiender toekomst. Grote delen van het gazon (meer dan 3000 m²) werden van hun grasmat ontdaan en ingezaaid met een inheems kruidenmengsel van zo’n 40 verschillende soorten. Verwacht je aan margrieten, gele klaver, brunel, peen, boterbloemen, klokjes, wilde geraniums, toortsen en kaardenbollen. 

Deze hooilandplanten moeten zich eerst vestigen voor ze gaan bloeien. Je zal dus niet meteen het eerste jaar al een bloemenzee zien. Om in het voorjaar toch al met een knal te starten, vulden we aan met een gevarieerd mengsel aan verwilderingsbollen: krokussen, wilde tulpen, blauwe druifjes en enkele soorten die ook tijdens de zomermaanden wat extra bloemen en nectar leveren. 

Fontein Bury in tuin provinciehuis

Plaats voor kunst

In de nieuwe tuin vind je ook kunst uit de provinciale collectie.

Blikvanger is een fonteinsculptuur van Pol Bury. Het werk werd gerestaureerd en kreeg een opvallende plaats. Na meer dan 7 jaar stroomt er weer water door de 42 bewegende buizen.

Ook een bronzen sculptuur van Bert De Leeuw staat er terug, op een goed zichtbare plek. Het werk kreeg een grondige poetsbeurt en een conserverende behandeling, zodat het weer helemaal schittert.

 

Een verlichte tuin is een veilige tuin. Bijzondere aandacht gaat dan ook uit naar de verlichting, om passanten en bezoekers een veilig kader te bieden.