Een nieuwe tuin voor de buurt

sfeerbeeld nieuw provinciehuis: buitenzicht met bomen

Provinciehuis met tuin

Toen de provincie de ontwerpopdracht voor een nieuw provinciehuis uitschreef, gaf ze een basisidee mee: de versnipperde kleine parken in de omgeving 'samenvoegen' tot een geheel en het provincieterrein voor het publiek toegankelijk maken. Door een compact gebouw neer te zetten, is er meer ruimte voor de groene omgeving errond. Zo krijgt de buurt er een tuin van 23.000 m² bij. Waar vroeger de provincietoren omgeven was door beton en asfalt, doen nu gras en struikgewas hun intrede.

park nieuw provinciehuis: concept groene vallei

Groendak verbergt parking

De ontwerpers van het provinciehuis hebben de trend om auto’s maximaal uit het stadsbeeld te houden heel letterlijk opgevat. De vroegere bovengrondse parking maakte plaats voor ondergrondse parkeerplaatsen. Daar bovenop wordt een groendak aangelegd, met bijna 7.000 m² grasveld in verschillende vormen: van groen gras tot kruidige veldjes. Een brede en licht glooiende grasstrook wordt een transparante en groene doorsteek tussen de Harmoniestraat en de Koningin Elisabethlei.

Er komt een pad voor voetgangers en fietsers, met verschillende rustpunten. Autobestuurders die bezoekers naar het provinciehuis brengen, laten hun gasten aan de voorrij-zone aan de inkom uitstappen. Zo kan het bijna 58 meter hoge gebouw middenin het groen een nieuw icoon worden.

Duurzame inrichting en beheer

De tuin is een samenwerking tussen verschillende partners, waaronder architect Xaveer De Geyter en landschapsarchitect Michel Desvigne. Zij kregen de opdracht om een duurzame en ecologische tuin te ontwerpen met focus op inheemse planten. Speenkruid, zomereik en Gelderse roos zijn enkele van de soorten die middenin de stad terug ruimte krijgen. 

Tijdens de bouw van het nieuwe provinciehuis bewaarden we zoveel mogelijk bestaande bomen. Daarnaast plantten we nog 154 nieuwe hoogstambomen aan. Van de 7431 nieuwe heesters maken de bittere wilg en de spierstruik het leeuwendeel uit. Klimplanten en bloemen zorgen verder voor een groen en kleurig kader. Bomen, struiken en bodembedekkers werden zo gekozen dat ze een gevarieerd kleurenpalet tonen doorheen de seizoenen. Het beheer gebeurt ecologisch, zonder gebruik van kunstmest en pesticiden.

sfeerbeeld nieuw provinciehuis: parkomgeving met hydraulische sculptuur Bury

Plaats voor kunst

In de nieuwe tuin is er ook plaats voor kunst uit de provinciale collectie.

Blikvanger is de fonteinsculptuur van Pol Bury, die een restauratie onderging. Ook een bronzen sculptuur van Bert De Leeuw krijgt een mooie plaats toebedeeld. Het standbeeld van Gandhi, dat de provincie in bruikleen heeft, staat aan de rand van het boomrijkste stukje tuin.


Een verlichte tuin is een veilige tuin. Bijzondere aandacht gaat dan ook uit naar de verlichting, om passanten en bezoekers een veilig kader te bieden.

Enkele van de plantensoorten die in de nieuwe tuin komen, kun je bekijken in deze fotoreeks op Flickr.