Bosherstel en bosbescherming in Peru

De gekozen locatie van dit project, het Amazonewoud, vormt het grootste aaneengesloten tropische woud ter wereld. Het woud absorbeert 2 miljard ton CO per jaar, 25 keer de jaarlijkse, totale uitstoot van Vlaanderen. Het huisvest ook meer dan 10% van alle dier- en plantensoorten in de wereld. Kortom, als provincie investeren we in een ontzettend belangrijke regio.

Amazonewoud
Amazonewoud

Dit BOS+ project garandeert niet alleen het gevraagde bosherstel (CO2-compensatie) en de verwachte bosbescherming, maar streeft naar duurzame resultaten op vlak van biodiversiteit en de versterking van de socio-economische perspectieven van de lokale bevolking.

Inzet op biodiversiteit

Het herstel van natuurlijke ecosystemen is cruciaal in de strijd tegen biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Provincie Antwerpen zet dan ook samen met BOS+ in op biodiversiteitsmonitoring.

Deze gebeurt in samenwerking met een Vlaamse en Peruviaanse universiteit, de lokale autoriteiten en de lokale bevolking. Bij de lokale bevolking is immers een enorme kennis m.b.t. het lokale ecosysteem en de soorten aanwezig.

Versterking inheemse gemeenschappen

De lokale gemeenschappen staan centraal in het project. Het beheer van het bos, het opmaken en uitvoeren van actieplannen gebeurt in overleg met hen. Het project situeert zich in twee Peruviaanse gemeenschapsreservaten: Yanesha (in het centrum van het land) en Amarakaeri (in het zuidoosten van het land). Elk gemeenschapsreservaat bestaat uit een reservaatzone (beschermd bos) en een bufferzone (leefgebied van de lokale gemeenschap).

In de bufferzones rond de natuurreservaten zal aan agroforestry en bosbouw gedaan worden. Daarbij wordt gefocust op waardeketens van niet-houtige bosproducten en duurzame boslandbouw (o.a. inzake cacao), zonder negatieve impact op de bosoppervlakte en met het oog op inkomensverhoging. Zo beschermen we niet alleen het woud, maar zorgen we ook voor een socio-economische vooruitgang van de lokale gemeenschappen.

Ontbossingsvrije cacao-productie door de inheemse gemeenschappen
Ontbossingsvrije cacao-productie door de inheemse gemeenschappen