Inzet op klimaat wereldwijd

De provincie Antwerpen draagt bij aan een beter klimaat wereldwijd.

Via een focus op het behouden en stimuleren van een gezonde biodiversiteit en het realiseren van bosherstel (CO2 compensatie) & bosbescherming.

Dit alles gekoppeld aan de duurzame socio-economische ontwikkeling van de lokale bevolking.

Op deze manier gaan het streven naar globale klimaatdoelen en mondiale samenwerking hand in hand. Een win-win voor natuur én mens!

Bosherstel en bosbescherming in Peru

De provincie Antwerpen gaat het engagement aan om vanaf 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn. Hiervoor gaat de provincie Antwerpen een samenwerking aan met BOS+ om jaarlijks 4000 ton CO2 te compenseren door de aanplant van 72 hectare bomen in het Amazonewoud. Dit als laatste stap, na het beperken van de CO2 uitstoot van de eigen organisatie.

Daarnaast beschermt de provincie Antwerpen 60 000 ha tropisch woud, een gebied vergelijkbaar met de totale bosoppervlakte die onze provincie rijk is. 

Opkweek van plantgoed in Amazonewoud, Peru
Opkweek van plantgoed in Amazonewoud, Peru

Focus op biodiversiteit en bosbescherming in DR Congo

De provincie Antwerpen zet zich in voor het behouden en stimuleren van de biodiversiteit in het natuurreservaat Lomako-Yokokala, meer bepaald m.b.t. de bonobo populatie. Als een topsoort, zoals de bonobo, die het meest veeleisend is inzake de kwaliteit van het leefmilieu het goed doet, dan betekent dit immers ook dat de overige dieren voldoende draagkracht in deze omgeving vinden om te floreren.

Eveneens zorgt de provincie Antwerpen voor de bescherming van 100.000 ha bos in 2022 en vanaf 2023 362.500 ha bos in dit Congolese natuurreservaat.

KMDA werkt, in co-beheer met de lokale gemeenschap, aan de toekomst van het natuurreservaat Lomako-Yokokala.

Hiervoor werkt provincie Antwerpen samen met de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) , via het project ‘Het behoud van bonobo’s en overige diersoorten in het natuurreservaat van Lomako-Yokokala, via bosbescherming en begeleiding van de lokale gemeenschap’ te DR Congo. 

Aanbod voor lokale besturen

Bovendien kunnen lokale besturen eveneens intekenen op deze samenwerkingen met KMDA en BOS+. Zij kunnen op maat investeren binnen dit provinciale kader.