Mondiaal beleid

De provincie Antwerpen voorziet jaarlijks 0,7% van de provinciale begroting of een bedrag van 1.175.000€ voor Mondiaal Beleid.

Een duurzame, kwaliteitsvolle besteding ervan wereldwijd, waarbij het eigenaarschap en de socio-economische perspectieven van de lokale bevolking centraal staan, blijft hierbij het belangrijkste doel. Er wordt gefocust op vier invalshoeken:

·       Een eigen regioproject in Guatemala.

·       Inzet op een beter klimaat wereldwijd via het stimuleren van een gezonde biodiversiteit en het realiseren van bosherstel (CO2 compensatie) & bosbescherming. Dit alles gekoppeld aan de duurzame socio-economische ontwikkeling van de lokale bevolking. Ook steden en gemeenten kunnen hieraan deelnemen.

·       Samenwerking met een internationale organisatie rond educatie, milieu, gendergelijkheid en armoedebestrijding.

·       Ondersteuning van de vele kleinschalige initiatieven van 4de-Pijlerorganisaties in onze provincie.

Daarnaast versterken we via inzet op Fair Trade de garantie dat producenten een eerlijk inkomen ontvangen, met respect voor milieu & dier en aandacht voor sociale rechten. 

Verder reikt de provincie jaarlijks de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek’ uit aan de beste afstudeerprojecten m.b.t. mondiale thema’s.

Via deelname aan het ‘Vlaams Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó’ verdedigt provincie Antwerpen eveneens de mensenrechten in Colombia.

Inclusief Mondiaal Beleid

Het Mondiaal Beleid van de provincie Antwerpen heeft inhoudelijke linken met tal van andere beleidsdomeinen. Er wordt dan ook waar mogelijk inclusief en transversaal samengewerkt aan de realisatie ervan. Zo kruist de mondiale beleidslijn met overige binnen de provinciale organisatie, gaande van natuur & milieu tot landbouw en onderwijs.