Mondiaal beleid

  • Twee eigen lange-termijn engagementen, in Guatemala en de Filipijnen.
  • Herstel en bescherming van tropische ecosystemen in samenwerking met de inheemse bevolking. We planten nieuwe bomen aan om de jaarlijkse, moeilijk te vermijden uitstoot van de provincie (4.000 ton CO2) te compenseren. We beschermen een gebied vergelijkbaar met de totale bosoppervlakte die onze provincie rijk is (60.000 ha) in tropische regio’s. Ook lokale besturen kunnen deelnemen aan dit project.
  • Samenwerking met een internationale organisatie rond educatie en socio-economische ontwikkeling.
  • Samenwerking met het 4de-Pijlersteunpunt voor de ondersteuning van de vele kleinschalige initiatieven van 4de-Pijlerorganisaties in onze provincie.

Daarnaast versterken we via Fair Trade de garantie dat producenten in het Zuiden een eerlijk inkomen ontvangen en reikt de provincie jaarlijks de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek’ uit aan de beste afstudeerprojecten met een link naar het Zuiden.

Via deelname aan het ‘Vlaams Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó’ verdedigt provincie Antwerpen eveneens de mensenrechten in Colombia.