Regioproject Guatemala

Het regioproject te Guatemala heeft als algemene doelstelling: “Het bevorderen van duurzame regionale ontwikkeling, door in te zetten op mensenrechten en burgerparticipatie, bestuurskrachtversterking en intergemeentelijke samenwerking in de bestuursregio Suroriente, die bestaat uit de departementen Jalapa, Jutiapa en Santa Rosa in Guatemala.”

Dit doel wordt dan weer vertaalt in 4 onderdelen:

 1. Het versterken van de maatschappelijke positie en rechten van kansengroepen.
 2. Het bevorderen van milieubewustwording en het activeren van de lokale gemeenschappen inzake klimaatsverandering.
 3. Het stimuleren van duurzame regionale ontwikkeling.
 4. Het ondersteunen van bestuurskrachtversterking als transversale doelstelling om de maatschappelijke dienstverlening en lokale democratie te bevorderen.

Cooperativa El Recuerdo is partner provincie

De partnerorganisatie van de provincie Antwerpen voor de uitbouw van het regioproject te Guatemala is Cooperativa El Recuerdo. Een middenveldorganisatie gericht op rechten van kansengroepen, milieu, regionale ontwikkeling en bestuurskrachtversterking. De Raad van bestuur van El Recuerdo bestaat uit 8 verkozen leden uit de lokale gemeenschap, 5 vrouwen en 3 mannen. Verder heeft El Recuerdo een 50tal medewerkers.

El Recuerdo werkt samen met Amdigua, de regionale vrouwenvereniging.

Inzake de rechten van de lokale gemeenschappen en het beheer van de 2 eigen cultuurcentra werkt El Recuerdo samen met de Asociación Cultural y Linguistica Xinka (ACLX) en de Asociación Cultural Educativa Poqomam (T-21).

El Recuerdo heeft een samenwerkingsakkoord met het Ministerie van Onderwijs en met de ‘Presidentiele Raad voor het bestrijden van racisme en discriminatie’.

Tot slot werkt El Recuerdo samen met de 38 gemeentebesturen van de regio Suroriente.

Regioproject focust op Suroriente

Het provinciaal regioproject te Guatemala focust op de regio Suroriente, die bestaat uit 3 departementen: Jalapa, Jutiapa en Santa Rosa. Deze regio heeft in totaal 38 gemeenten met een oppervlakte van 8237 km2 en 1.227.925 inwoners. Voornamelijk met een heel jonge bevolking (40% jonger dan 18) die snel aangroeit.

Santa Rosa heeft een sterke landbouweconomie, gericht op export en een toeristisch potentieel door haar ligging aan de Stille Oceaan. Jutiapa heeft commerciële mogelijkheden omwille van de grens met El Salvador. Jalapa is het armste departement wegens de geïsoleerde ligging en kwetsbaarheid voor lange droogteperiodes. 

Een paar resultaten

 • 18.515 jongeren kregen seksuele voorlichting
 • 7.948 leerkrachten kregen opleiding “seksuele voorlichting”, “geweld op school”, gendergelijkheid en de preventie van familiaal geweld & kindermishandeling
 • 1.220 families kregen psychologische bijstand
 • 130 verpleegkundigen studeerden al af aan de gesteunde school in Jalapa
 • 7.030 jongeren volgden vormingsprogramma rond actief burgerschap
 • 1.667 activisten in jongeren- & vrouwenorganisaties en lokale partners kregen organisatieversterking
 • 10.844 personen kregen vorming rond klimaatsverandering, herbebossing en afvalpreventie
 • 36.266 personen namen deel aan sensibilisatieacties rond klimaatsverandering, herbebossing en afvalpreventie
 • inzet op duurzame landschapsontwikkeling via de uitbouw van het natuurpark en de boomkwekerij T-21 (lokale diverse soorten)
 • 26.533 inwoners kregen ‘intercultureel Poqomam & Xinka onderwijs’
 • Liefst 3.000 lokale bewoners slaagden in hun technische vorming m.b.t. lokale ambachten
 • 1.268 lokale bewoners haalden hun diploma in tweedekansonderwijs
 • 867 lokale bewoners volgden een opleiding informatica