Prijs voor Mondiaal Onderzoek

Sinds 1996 reikt de provincie Antwerpen jaarlijks de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek’ uit.

Via deze prijs wil het provinciebestuur onderzoek m.b.t. mondiale thema’s stimuleren. Hierbij wordt steeds gefocust op verschillende invalshoeken zoals economie, politiek, cultuur, milieu, gezondheid, geneeskunde, enz.

Ontwikkelingsrelevantie, kwaliteit van het afstudeerproject en originaliteit staan dan weer centraal als beoordelingscriteria.

Studenten van de ’Advanced Masters in Development Studies’ aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB, UAntwerpen) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde kunnen zich kandidaat stellen. Dat geldt ook voor masterstudenten aan de Universiteit Antwerpen en studenten aan de hogescholen AP, Karel de Grote en Thomas More.

Uitsluitend afstudeerprojecten komen in aanmerking. Elke winnaar krijgt een bedrag, medaille en oorkonde.

De uitreiking van de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek’ wordt gekoppeld aan de proclamatie en de start van het nieuwe academiejaar van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid.

Ook in 2023 kan je dit event, op 13 september vanaf 14u45, digitaal bijwonen via deze link.

Auteursrecht: UAntwerpen/Ben Van Den Broecke

Auteursrecht: UAntwerpen/Ben Van Den Broecke