Prijs voor Mondiaal Onderzoek

Sinds 1996 reikt Provincie Antwerpen jaarlijks de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek’ uit.

Via deze prijs wil het provinciebestuur onderzoek m.b.t. het Globale Zuiden stimuleren. Hierbij wordt steeds gefocust op verschillende thema’s zoals economie, politiek, cultuur, milieu, gezondheid, geneeskunde, enz.

Ontwikkelingsrelevantie, kwaliteit van het afstudeerproject en originaliteit staan dan weer centraal als beoordelingscriteria.

Auteursrecht: UAntwerpen/Ben Van Den Broecke
 

Studenten van de ’Advanced Masters’ aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB, UAntwerpen) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde kunnen zich kandidaat stellen. Dat geldt ook voor masterstudenten aan de Universiteit Antwerpen en studenten aan de hogescholen AP, Karel de Grote en Thomas More.

Uitsluitend afstudeerprojecten komen in aanmerking. Elke winnaar krijgt een bedrag, medaille en oorkonde.

De uitreiking van de ‘Prijs voor Mondiaal Onderzoek’ wordt gekoppeld aan de proclamatie en de start van het nieuwe academiejaar van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid.

In 2022 vindt de prijsuitreiking plaats in het Antwerpse Provinciehuis op 14 september, vanaf 15u. Deze wordt gestreamd, je vind de link hier.

Auteursrechten foto frontpagina: UAntwerpen/Ben Van Den Broecke

Auteursrecht: UAntwerpen/Ben Van Den Broecke