Focus op biodiversiteit en bosbescherming in Congo

Het project vindt plaats in de Democratische Republiek Congo en meer bepaald in het natuurreservaat van Lomako-Yokokala (Evenaarsprovincie). Dit reservaat is een ongerept stuk primair woud dat nog zo goed als intact is, met een rijke fauna en flora. 

Binnen dit landschap is het leefgebied van de bonobo gesitueerd, omringd door multifunctionele gebieden.

De grote uitdaging bestaat erin deze natuur te bestendigen, te beschermen.

Dit KMDA project garandeert echter niet alleen de gevraagde inzet op biodiversiteit en bosbescherming, maar streeft ook naar duurzame resultaten op vlak van de versterking van de socio-economische perspectieven van de inheemse bevolking.

Versterking inheemse gemeenschappen

AZF (Antwerp ZOO Foundation, onderdeel van KMDA), ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, de beheerautoriteit voor de beschermde gebieden van de Democratische Republiek Congo) en de lokale gemeenschappen werken samen, in co-beheer, aan de toekomst van het natuurreservaat van Lomako-Yokokala. Deze is gericht op het combineren van economische ontwikkeling, het verbeteren van het welzijn van de lokale gemeenschappen, het veiligstellen van ecosysteemdiensten en een gezonde biodiversiteit. Hierbij wordt ook ingezet op het bevorderen van samenwerking met de overheid en particuliere sectoren. 

De lokale gemeenschap is actief betrokken bij de planning en uitvoering van de onderzoeksactiviteiten, monitoring en bescherming. De monitoring van de bonobo’s en andere grote dieren wordt uitgevoerd door de ‘bonobo bewakers’, vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen. De wettelijke bescherming van het bos en de dieren wordt uitgevoerd door de ‘rangers’, waarvan de meesten eveneens tot de lokale gemeenschappen behoren. Bij de lokale gemeenschappen is immers een enorme kennis m.b.t. het plaatselijke ecosysteem en de soorten aanwezig. Bovendien heeft de opleiding en het inkomen dat de ‘bonobo bewakers’ en de ‘rangers’ op deze wijze ontvangen een positief effect op henzelf, hun families en de gehele gemeenschap.

Ook houdt dit project voordelen in voor de vrouwen afkomstig uit de lokale gemeenschappen. Les "Mamans des Bonobos" is een vereniging opgericht en gerund door lokale vrouwen. Het project zal zich richten op capaciteitsversterking van deze vereniging m.b.t. klimaatslimme landbouw, duurzame boslandbouw & empowerment van deze vrouwen inzake duurzaam, innovatief ondernemerschap. Via deze vereniging zullen vrouwen in hun levensonderhoud ondersteund worden o.a. door middel van de creatie van duurzame bedrijven.

Daarnaast wordt een groene corridor gecreëerd tussen het natuurreservaat van Lomako-Yokokala en Buende, zodat er op deze as een levend economisch landschap ontstaat. Wegens een gebrek aan wegen zijn er immers weinig economische activiteiten en zijn de lokale gemeenschappen bijna volledig afhankelijk van het gebruik van hun natuurlijke hulpbronnen, met name jagen, verzamelen en landbouw, belangrijke oorzaken van de vernietiging van de biodiversiteit en van de ontbossing. Via dit project wordt de komende jaren actief gewerkt aan de opening van de markttoegang voor de lokale economie en dit vooral door een herstel van de infrastructuur. Dit zal een revitalisering van de economie en het particulier ondernemerschap mogelijk maken, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de noodzaak aan vergroening van de economie en een grotere veerkracht tegen klimaatverandering. 

Het beoogde resultaat is een omgeving met een groene economie die bestand is tegen klimaatverandering en bijdraagt aan het vergroten van het menselijk welzijn, hand in hand met een toenemende biodiversiteit, een bloeiende bonobopopulatie en een beschermd bos.