Skip to main content

Inspirerende cases

Ontdek hoe een Gewoontebrekertraject het verschil maakt

In heel wat gemeenten en steden voerden we al een Gewoontebrekertraject uit. Op sommige plaatsen loopt het traject nog. Hier ontdek je drie inspirerende voorbeelden.

Wil je graag jouw projectidee met ons aftoetsen? Heb je een vraag? Of wil je informatie over de andere projecten? Wij maken je graag wegwijs.

Wijnegem

In 2017 organiseerden we samen met de gemeente Wijnegem een Gewoontebrekertraject.

De uitdaging

Hoe kunnen we onze eigenheid versterken en een uitgesproken kindvriendelijke gemeente worden? Dat waren de vragen waar de gemeente graag een antwoord op kreeg.

Onze aanpak

De gemeente had al een duidelijke visie over hoe een kindvriendelijk Wijnegem er kan uitzien. Maar dachten de inwoners, en dan vooral de kinderen, daar ook zo over? Samen stippelden we een traject uit met een waaier aan acties en feedbackmomenten. Zo konden kinderen en jongeren hun stem laten horen tijdens een droomdag. We vroegen hun hoe Wijnegem de meest kindvriendelijke gemeente zou kunnen worden en hoe ze Wijnegem in 2050 het liefst zouden zien: hoe ziet hun ideale straat er dan uit? Waar zouden ze willen spelen, bewegen, leven? Wat is hun droombeeld van de perfecte omgeving? … We trokken ook naar lagere scholen en gingen ook daar dromen vangen. Daarnaast werd een online platform gelanceerd waarop inwoners ideeën konden lanceren om straten en pleinen kindvriendelijker in te richten.

Het resultaat

De gemeente engageerde zich om 2 projecten te realiseren, één op korte en één op lange termijn, en reikte een publieksprijs uit aan het populairste project. Met meer dan 40 ingediende projecten mogen we van een succes spreken. Met de input en feedback van de inwoners ging de gemeente aan de slag. In een werksessie met verschillende diensten kreeg de gemeenschappelijke visie rond kindvriendelijk Wijnegem verder vorm. Dit alles resulteerde in een set van uitgangspunten en principes die bij elke nieuwe ontwikkeling worden afgetoetst.

Heist-op-den-Berg

Eind 2019 gingen we van start met een Gewoontebrekertraject in Heist-op-den-Berg.

De uitdaging

In welke woonomgeving(en) kunnen mensen elkaar makkelijk ontmoeten? En hoe kan de woonomgeving bijdragen aan een vlotte toegang tot voorzieningen? Deze vragen vormden het startpunt van het traject. Bouwen aan kwalitatieve woonomgevingen waarin mensen dichter bij elkaar wonen en elkaar makkelijker kunnen ontmoeten, is het doel.

De aanpak

In december 2019 organiseerden we een inspirerende sessie, samen met Heist-op-den-Berg en andere lokale besturen, om kennis rond woonuitdagingen, boeiende ervaringen en best practices te delen. Met als rode draad: hoe bevorder je ontmoeting in de openbare ruimte?

In januari en februari gingen we in gesprek met de inwoners van Heist-op-den-Berg. We polsten naar hun mening en bevindingen rond vragen als: Hoe ontmoet je je buren? Hoe kunnen we de band tussen de Heistenaren versterken? …

Ondertussen was ons land in de ban van het coronavirus. Maar de pandemie hield ons niet tegen. Integendeel, samen met de gemeente gingen we op zoek naar alternatieve manieren om het traject volledig coronaproof verder uit te rollen. Zo organiseerden we in de zomer van 2020 op drie belangrijke plaatsen in de gemeente een bevraging waaraan de inwoners konden deelnemen zonder hun handen te gebruiken! Via handige voetpedalen konden mensen hun mening kwijt over drie thema’s die via storytelling en visuals op een bevattelijke, aantrekkelijke manier werden voorgesteld:

  • groen
  • sport & ontspanning
  • ontmoeting in de straat.

Heel wat vragen passeerden de revue, zoals: Hoe ziet er voor jou een aangename woonomgeving uit? Welke ontspanningsmogelijkheden wil je daarin graag terugzien? Op welke manier wil je andere mensen in de gemeente ontmoeten? … De enquête werd meer dan 1300 keer ingevuld!

Het resultaat

Met de output gingen we samen met de gemeente aan de slag. We stellen uitdagingen en kansen scherp, en leggen verbanden tussen thema’s bloot. Dit alles vormt het aanknopingspunt voor toekomstig beleid en een hechte samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten.

De resultaten van de bevraging worden gebundeld tot een visuele voorstelling die op verschillende plekken in de gemeente zal te zien zijn.

Regio Neteland

In 2020 startten we een geWOONtebrekertraject met 5 gemeenten van regio Neteland: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar.

De uitdaging

De uitdaging is tweeledig. We willen de samenwerking tussen de 5 gemeenten versterken én duurzaam maken op vlak van wonen & ruimte. Daarnaast willen we ook de beleving en verbinding in het Neteland verstevigen: de natuur – groen én blauw - verbindt mensen en plekken met elkaar. Hoe kunnen we deze groenblauwe functie voelbaar maken tot in elke woonkern waar het aangenaam (be)leven is? En op welke manier kan dit tegelijk onze woonkernen meer klimaatrobuust maken?

De aanpak

We werkten op verschillende niveaus. Door het gesprek op gang te trekken tussen verschillende diensten van de 5 gemeenten, probeerden we muurtjes te doorbreken en samen na te denken over gemeenschappelijke uitdagingen. Dit overleg leverde al heel wat nuttige output en een kader voor gezamenlijke acties op rond o.m. ontharding en een pop-up bakfiets om met de bewoners in de verschillende wijken in dialoog te gaan. Samen werkten we interessante initiatieven verder uit om een blijvende samenwerking binnen Neteland rond deze thema’s en projecten mogelijk te maken. In nauw overleg met de lokale besturen maakten we ook werk van bewonersacties en -participatie. Zo planden we in het najaar van 2021 een Neteplant!-dag en een kampioenschap Tegelwippen. Op die manier wilden we bewoners betrekken, sensibiliseren en op een fijne manier warm maken voor duurzaam en aangenaam samenleven.

Het resultaat

Over de beleidsdomeinen en gemeentegrenzen heen ontwikkelden we een gezamenlijke visie voor een leefbaarder én klimaatrobuuster Neteland. Dit resulteerde in een ambitiehandboek met strategieën en maatregelen voor het vergroenen en verblauwen van zowel individuele als collectieve bouwprojecten. 

Je vindt het ambitiehandboek, de beleidskaders en de presentaties van het slotevent van dit gewoontebrekertraject via deze pagina.

Heb je een projectidee rond wonen en samenleven? Deel het dan zeker met ons!

We bekijken graag samen met jou wat de opties zijn en of een participatietraject interessant kan zijn voor jouw stad of gemeente.