Skip to main content

Duwtje in de rug voor waardevolle plattelandsideeën

Projecten rond het versterken, beleven en verduurzamen van open ruimte, het veerkrachtig maken van dorpen maar ook initiatieven rond korte keten en landbouwverbreding geven we graag een duwtje in de rug. Van idee tot uitvoering.

Heb je een idee? Toets het af met ons!

Onze adviseurs Platteland geven je tips en tricks om je projectidee nog sterker te maken. Je krijgt advies en praktische richtlijnen, we maken je wegwijs in de verschillende subsidiekanalen en inspireren je met boeiende praktijkvoorbeelden van best practice.

We ondersteunen je bij het indienen van je project.

Van de aanvraag tot de correcte indiening via het plattelandsloket en alle stappen die je moet doorlopen: onze experten staan je met raad en daad bij zodat je project aan alle vereisten voldoet.

Na goedkeuring van je project zorgen we mee voor een succesvolle uitvoering.

Hoe moet je kosten declareren? Welke communicatieverplichtingen zijn er? Hoe bereik je de pers? Neem deel aan onze webinars en workshops en je bent zeker van een vliegende start.

Contact

Dienst Platteland