Skip to main content

LEADER-projecten

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Met de subsidies zetten we in op projecten die bijdragen aan een leefbaar en duurzaam platteland. In rurale gebieden werken mensen die er wonen en/of actief zijn samen deze projecten uit.

 

Voor wie?

LEADER-steun kan enkel gegeven worden in een LEADER-gebied. Voor de periode 2023-2027 worden die LEADER-gebieden nog opnieuw gevormd. Lokale gemeenschappen kunnen zich nu kandidaat stellen om LEADER-gebieden en 'lokale actiegroepen' te vormen. Ze moeten daarvoor een strategie voor hun gebied uitwerken. 

 

Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)

Binnen LEADER worden lokale en gebiedsgerichte publiek-private samenwerkingen opgericht rond een Lokale Ontwikkelingsstrategie. Na goedkeuring van die strategie krijgt een LEADER-gebied een subsidie om projecten te financieren voor een periode van 5 tot 7 jaar.

Procedure 

Wil je als gebied een Lokale Ontwikkelingsstrategie indienen? Dien een draft versie in tegen uiterlijk 15 februari 2023. Daarna krijg je de kans om dit toe te lichten aan de provinciale Technische Werkgroep, die zal doorgaan 14 maart 2023 van 11u tot 13u in het provinciehuis.

Waaruit bestaat het draft voorstel? 

Laat zien wat er tot hiertoe al ligt. De leden van de provinciale Technische Werkgroep zullen hierop feedback geven om zo tot een nog betere LOS te komen.

Zowel het draft voorstel als de presentatie bestaan uit volgende 3 elementen:

  1. Afbakening gebied en eventuele motivatie
  2. Toelichting proces: totaal proces – uitgevoerde elementen – waar staan jullie nu en wat moet er nog gebeuren?
  3. Visie en inhoudelijke lijnen: gebiedsanalyses – inhoudelijke keuzes of verfijningen

Vul aan met de info die op dat moment beschikbaar is. 

De definitieve LOS wordt via het plattelandsloket (www.vlm.be) tegen uiterlijk 31 mei 2023 ingediend.

 

Meer info en inspiratie?

Check de website van LEADER.

 

Contact

Tinne Van Looy
Functie
adviseur Platteland
Telefoon
03 240 58 31
Kim Van Breda
Functie
Coördinator LEADER
Telefoon
014 85 27 07
Miel Gielis
Functie
Coördinator LEADER
Telefoon
014 85 27 07