Van september tot midden februari krijgen provinciale waterlopen grote schoonmaak

publish date
04.09.2018

De provincie beheert de onbevaarbare waterlopen om overstromingen te vermijden. Er wordt jaarlijks bijna 5 miljoen euro uitgetrokken voor het onderhoud van 2.400 km waterlopen. Ook dit jaar zijn de ruimingen weer gestart vanaf september.

Onderhoud provinciale waterlopen

De onbevaarbare waterlopen zijn vaak een lust voor het oog, en kronkelen zich vrij een weg in het verzorgde landschap waar de provincie prat op gaat. Het loopt uiteraard allemaal niet zo natuurlijk als het lijkt. Te veel planten en zwerfvuil belemmeren de vlotte doorstroming en kunnen tot wateroverlast leiden. Te hoge en te lage waterstanden dagen elkaar uit. Oevers brokkelen af. Vuilroosters raken verstopt. Vissen zitten vast op plaatsen waar ze niet voorbij kunnen...

5 miljoen euro voor schoonmaak van 2.400 km waterlopen

Als provincie beheren wij de onbevaarbare waterlopen en investeren we elk jaar bijna 5 miljoen euro om 2.400 km waterlopen op ons grondgebied te onderhouden. Dankzij de schoonmaak beschermen we onze inwoners tegen overstromingen. Water moet vlot kunnen doorstromen. Want anders stroomt het bij hevige regenval over de oevers, met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd is de regelmatige aanvoer van vers, zuurstofrijk water essentieel voor de vissen, insecten en waterplanten die de waterlopen als thuisbasis kiezen.

Om mens en natuur te vriend te houden, maakt de provincie jaarlijks een planning op om volgens hoogdringendheid de waterlopen te ruimen. Ook dit jaar lopen de ruimingen van september tot midden februari. Wees dus niet verbaasd als je plots langs of in de beek naast je perceel werkmannen of machines ziet opduiken. Zij zorgen ervoor dat je voeten ook bij hoge nood droog blijven.

Waterlopen alsmaar belangrijker in de strijd tegen klimaatverandering

Door de klimaatsverandering maar ook door de aanhoudende verstedelijking en betonnering van de beschikbare ruimte, krijgen waterlopen steeds meer water te verwerken. Helaas komt het meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aankunnen. Extra bufferruimte in grachten, hemelwaterputten, valleigebieden en overstromingsgebieden wordt dan ook steeds belangrijker en belangrijker. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De provincie blijft alvast overstromingsgebieden inrichten, valleigebieden herstellen en pompinstallaties aanleggen.

Daarnaast worden we meer en meer geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dit gegeven is relatief nieuw en vormt een belangrijke uitdaging voor het toekomstig waterbeleid. Droge beddingen zijn nefast voor de natuur, maar ook voor onze landbouwers. De gouverneurs kondigen captatieverboden af. Voorbije zomer stond maar liefst 80% van de provinciale waterlopen droog.

Volgende