Skip to main content

Buurtwegenatlas

De buurtwegenatlas is een cartografische weergave van het wegenlandschap rond 1840.

Elke gemeente heeft een Atlas, waarin elke buurtweg/voetweg een eigen nummer heeft, aangeduid is op plan en in een informatieve tabel. De provincie Antwerpen verzamelde de Atlassen en de meeste wijzigingen in het digitaal geoloket. Het bevat ook een verwijzing naar de beslissingen inzake rooilijnen die genomen werden op basis van de Buurtwegenwet en de bijhorende wijzigingsplannen tot 1 september 2019.

Enkel naslagwerk

Nieuwe beslissingen volgens het gemeentewegendecreet worden hier niet meer in opgenomen. De buurtwegenatlas in het digitale geoloket kan je dus enkel als naslagwerk gebruiken voor de situatie zoals ze was tot 1 september 2019. De rooilijnen kunnen sindsdien gewijzigd zijn door allerlei beslissingen conform het gemeentewegendecreet.

Informatieve waarde, geen juridische

Digitale geografische gegevens hebben slechts een informatieve, geen juridische waarde en kunnen niet beschouwd worden als een officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.

Invloed van het gemeentewegendecreet

Het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 kent aan alle wegen in gemeentelijk beheer hetzelfde statuut toe en bepaalt één regelgeving voor al deze wegen. De tekst ervan vind je op de website van Vlaanderen.

Er is geen sprake meer van enerzijds gewone gemeentewegen en anderzijds buurtwegen/voetwegen, die volgens verschillende procedures geopend, gewijzigd of verwijderd worden. De buurtwegenwetgeving werd opgeheven.

Rol van de provincie

Deze eengemaakte procedure onderstreept de autonomie van steden en gemeenten. De beslissingsbevoegdheid ligt immers bij de gemeenteraad. De provinciedeputatie heeft enkel een adviserende rol tijdens de procedure. Tegen de gemeenteraadsbeslissing kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering.

Gemeentewegen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook worden geopend, gewijzigd of opgeheven gedurende een omgevingsvergunningsprocedure of een RUP-procedure.

Heb je vragen over de procedures en de interpretatie van het gemeentewegendecreet? Check de website van de Vlaamse Overheid.