Skip to main content

Ontdek en optimaliseer de trage wegen in je gemeente

Veilige en groene trage wegen zijn een zegen voor voetgangers, fietsers en joggers. Zelfs planten en dieren maken er dankbaar gebruik van. Maar hoe behoud je het overzicht en versterk je het netwerk? Als provincie ondersteunen we je bij al je vragen en projecten rond trage wegen.

@Koen Fasseur

Kleine doorsteekjes, kerkwegels, bospaden, landbouwwegen, jaagpaden, éénmanswegen, oude spoorwegbeddingen ... Alle trage wegen samen vormen één groot, aangenaam en veilig netwerk. Maar om goed te kunnen beslissen over één schakeltje, moet je een goed zicht hebben op het hele netwerk.

Je partner in trage wegen

Als provincie helpen we lokale besturen om een sterk tragewegenbeleid uit te bouwen, zowel op het eigen grondgebied als over de stads- en gemeentegrenzen heen. Dat doen we door te zorgen voor goede informatie en te helpen bij vragen.

Tragewegenregister als basis

Om een goed beeld te krijgen van alle trage wegen binnen en buiten je gemeente, kan je het tragewegenregister raadplegen op het digitale geoloket. Een onmisbare tool om je aanleg en onderhoud te plannen en stap voor stap te werken aan het versterken van je netwerk.

Andere voordelen van een inventaris:

  • Je kan gemakkelijk thematisch werken: veilige routes naar school uitstippelen, een wandeling van 5 km over trage wegen, een fietslus door de gemeente …
  • Bij het vergunnen van grote projecten zie je in één oogopslag of er een mogelijke ‘missing link’ in je netwerk kan worden gerealiseerd door een trage weg op te nemen in de vergunning.
  • Onder het gemeentewegendecreet is er geen enkel juridisch statuut dat alle trage wegen omvat. Niet alle trage wegen zijn immers gemeentewegen. Nog een reden waarom het belangrijk is om als gemeente een goed overzicht te hebben van alle trage wegen.

Is jouw gemeente nog niet opgenomen in het register?

Neem contact op met ons of jouw regionaal landschap. Meer informatie over inventarisatie.

Inge Vermeulen
Functie
Adviseur Biodiversiteit, Trage Wegen en Ecosysteemdiensten
Telefoon
03 240 59 83
Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod

  • Ecosysteemdiensten Door te zorgen voor een betere natuur zet de provincie Antwerpen in op een betere levenskwaliteit en leefomgeving.