Skip to main content

Realiseer je Europees project met steun van de provincie

Als provinciebestuur moedigen we Europese projecten aan die aansluiten bij het provinciaal beleid of er een meerwaarde aan bieden. Komt jouw project voor cofinanciering door de provincie in aanmerking? Je ontdekt het hier.

Het voordeel?

Europese programma’s financieren zelden de volledige projectkost. Dankzij een extra financieel ruggensteuntje door de provincie krijgen projecten sneller hun financieringsplan rond. Het aantal projecten dat Europese steun aanvraagt of ontvangt in de provincie Antwerpen neemt trouwens toe.

Voor wie?

Je moet een rechtspersoonlijkheid bezitten en deelnemen aan een Europees gesubsidieerd project. Projecten die steun ontvangen van Leader of PDPO kunnen via deze weg geen provinciale cofinanciering aanvragen.

Voor welke projecten?

Alleen projecten die aansluiten bij het provinciaal beleid of er een aanzienlijke meerwaarde aan bieden, komen in aanmerking voor cofinanciering.

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor cofinanciering? Toets je project af bij dienst Europa voor je een aanvraag indient.

Hoe vraag ik provinciale cofinanciering aan?

Vul het aanvraagformulier digitaal in, onderteken het en stuur het samen met eventuele bijlagen per e-mail naar:

Europa@provincieantwerpen.be met in cc: pieter.soetewey@provincieantwerpen.be

Of bezorg het per post:

Provinciebestuur Antwerpen
Dienst Europa
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Wat is de deadline voor het indienen van een aanvraag?

De volgende deadline is 1 oktober 2023

Aanvraag is geen toekenning

Een aanvraag van provinciale cofinanciering leidt niet automatisch tot een toekenning. Dit is afhankelijk van inhoudelijke, regelgevende en budgettaire parameters. Wil je jouw Europees project alle kansen van slagen geven, reken dan op het advies van dienst Europa.

Meer weten

Meer info en alle voorwaarden voor cofinanciering ontdek je in het cofinancieringsreglement.

Gerelateerd aanbod

  • Platteland ​Ontdek hoe provincie Antwerpen je ondersteunt met subsidies en advies om je platteland te versterken.
  • Europese fondsen Dienst Europa van de provincie Antwerpen gidst je door de Europese mogelijkheden en ondersteunt je om je project alle kans van slagen te geven.