Skip to main content

Zuurstof voor je platteland

Broed je op een idee om een stukje platteland of open ruimte nieuw leven in te blazen, te verduurzamen of versterken? Wij staan je met raad en daad én subsidies bij. Ontdek wat onze experten voor jou kunnen doen.

Open ruimte, dorpen en rurale ondernemers: elk op hun manier dragen ze bij aan iets wat ons allemaal dierbaar is: het Antwerpse platteland. Waardevolle initiatieven, die het platteland versterken en helpen bewaren voor de toekomst, ondersteunen we dan ook graag. We helpen je om een project uit te werken en hiervoor de nodige subsidies aan te vragen.

Voor welke subsidies kom ik in aanmerking?

Projecten voor het versterken, beleven en verduurzamen van open ruimte, het veerkrachtig maken van dorpen maar ook initiatieven rond korte keten en landbouwverbreding komen in aanmerking voor steun van het provinciebestuur, de Vlaamse overheid en de Europese unie.

Onze medewerkers onderzoeken met jou voor welk subsidiekanaal je in aanmerking komt. Ze geven advies om je projectidee nog sterker te maken en ondersteunen je om je dossier in te dienen.

Er is meer mogelijk dan je denkt!

Een boost geven aan het platteland? De provincie subsidieert innovatieve plattelandsideeën.

Valt jouw gemeente binnen een LEADER-gebied? Dan kan je op nog meer steun rekenen. Check hoe de provincie jouw project rond rurale streekontwikkeling financieel ondersteunt.

Wil je lokale landbouw of hoeve- en streekproducten promoten? Dan kom je in aanmerking voor de subsidiekorf landbouw.

Contact

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid
Telefoon
03 240 58 00

Gerelateerd aanbod

  • Subsidiekorf Landbouw ​Ontdek hoe provincie Antwerpen je ondersteunt met subsidies om waardevolle landbouwprojecten te realiseren.