Skip to main content

Met de subsidiekorf Landbouw geef je de landbouw in jouw stad of gemeente een duwtje in de rug.

Projecten en evenementen die mee uitvoering geven aan het provinciale landbouw- en korteketenbeleid kunnen rekenen op een subsidie. De subsidiekorf Landbouw stelt jaarlijks 50.000 euro ter beschikking. Evenementen kunnen tot 2.500 euro ontvangen, projecten tot 10.000 euro.

Voorwaarden

Je project of evenement moet aansluiten bij het provinciale landbouwbeleid dat op 5 pijlers steunt:

  • landbouw als schakel in het agrobusinesscomplex
  • de consument als buur
  • landbouw in harmonie met de omgeving
  • landbouw als landschapsbouwer
  • beleving: mensen laten proeven van landbouw.

Voor wie?

Lokale overheden en hun publiekrechtelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of feitelijke verenigingen.

Je dossier indienen

Dien je dossier in voor 1 oktober, 1 februari of 1 juni.

De tweede en derde subsidieronde worden maar gelanceerd als er nog financiële middelen beschikbaar zijn.

Hoe?

Je dient je subsidiedossier in via het digitale loket. 

Hoe werkt het?

  • Je meldt je aan met de app itsme of met je elektronische identiteitskaart (eID). De eerste keer dat je je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
  • Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
  • Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig: een kaartlezer, je eID en de pincode van je eID.

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Internet Explorer 10, Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox.

Reglement

De richtlijnen en regels voor indiening, uitvoering en kostenindiening vind je in het reglement. Zeer belangrijk is de verplichte publiciteit over je project. Lees daarom zeker onze communicatietips.

Meer info?

Contact

Marlies Caeyers
Functie
Adviseur land- en tuinbouw
Telefoon
032 3 240 58 12

Gerelateerd aanbod

  • Platteland ​Ontdek hoe provincie Antwerpen je ondersteunt met subsidies en advies om je platteland te versterken.
  • Droogtemaatregelen ​​Omgaan met droogte wordt één van de voornaamste uitdagingen in de toekomst. Om de problemen het hoofd te bieden, werkt de provincie Antwerpen een droogteplan uit.