Skip to main content

Omzendbrief Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen

De omzendbrief Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO) helpt lokale besturen om bij vergunningsverleningen rekening te houden met de beleidsvisies van de gemeente.

Toepassing

Als een gemeentebestuur een vergunningsaanvraag ontvangt, moet het die toetsen aan onder andere de stedenbouwkundige voorschriften. Lokale besturen mogen in hun beslissingsproces ook rekening houden met beleidsvisies, bijvoorbeeld de toekomstplannen die ze voor een bepaalde site hebben.

Duidelijke richtlijnen

In de omzendbrief Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO) van 2020 formuleren we, vooral op basis van rechtspraak, duidelijke voorwaarden voor de gemeentelijke visie, zoals goedkeuring door de gemeenteraad en publieke bekendmaking. De deputatie verwacht ook dat de gemeentelijke visie past binnen het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Voldoet de visie aan die voorwaarden? Dan zal de deputatie er rekening mee houden bij vergunningsverleningen en beroepsprocedures.

Gerelateerd aanbod